NYHEDER 28. JAN 2021 KL. 21:21

En fast HH-forbindelse over Øresund til tog og biler vil kræve statstilskud

Af: kollektivtrafik

En fast vej- og jernbaneforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan ikke alene betales af brugerne. Det viser en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg - en HH-forbindelse


Analysen, som er udarbejdet af Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med svenske Trafikverket, viser, at en kombineret vej- og baneforbindelse vil kræve et tilskud på godt 14 milliarder kroner (svarende til ca. 20 milliarder svenske kroner), hvis projektet skal realiseres. Analysen viser også, at en ren vejforbindelse vil kunne brugerfinansieres.

- Vi har et godt og tæt samarbejde med de svenske myndigheder. I modsætning til Øresundsforbindelsen, hvor vej- og banedelen er fuldt brugerfinansieret, vil det kræve et betydeligt tilskud at bygge en HH-forbindelse for både vej og bane. Der er mange gode og vigtige infrastrukturprojekter i hele landet, som vil indgå i de kommende forhandlinger om de næste 10 års investeringer i infrastruktur. Det er her eventuelle ønsker om at se nærmere på en HH-forbindelse kan drøftes, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Prisen for en boret vejtunnel er ifølge analysen ca. 23 milliarder kroner, mens en banetunnel for persontog vil koste ca. 19 milliarder kroner - i alt omkring 42 milliarder kroner for både vej- og baneforbindelse. Vejtunnelen kan finansieres over ca. 35 år via brugerbetaling fra bilisterne. Togtrafikken kan derimod kun betale en mindre del af omkostningerne for en banetunnel, og overskuddet fra vejtrafikken er ikke tilstrækkeligt stort til, at en kombineret løsning for både vej og bane fuldt kan brugerfinansieres.


Fra analysen:

  • En HH-forbindelse for både vej og bane har en intern rente på 2,9 procent og er dermed ikke helt samfundsøkonomisk rentabel, hvilket vil kræve en intern rente på knap 3,5 procent
  • Den strategiske analyse af en fast HH-forbindelse er udarbejdet af Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i samarbejde med den svenske styrelse Trafikverket

 

Interesserede kan se analysens rapporter via Vejdirektoratets web-side - klik her:

 Infrastruktur