NYHEDER 20. AUG 2021 KL. 10:41

Erhvervsliv kan få hjælp til at køre fossilfrit

Af: kollektivtrafik

Erhvervslivet i Danmarks næststørste by skal bidrage til, at Aarhus Kommune når i mål med sin ambition om at være CO2-neutral i 2030. Derfor kan taxiselskaber, håndværkere, logistikfirmaer og andre erhvervsdrivende nu søge tilskud som incitament til omstillingen til kørsel med brint som energibærer


Klimafonden har ydet fem millioner kroner til omstilling af erhvervskørsel i Aarhus fra diesel til brint. Kommunens største taxi-selskab, Aarhus Taxa, er gået i gang og har planer om at lade flere taxi'er køre med brint som energibærer. Taxi-selskabet har i partnerskab med Aarhus Kommunen stablet ordningen på benene og har selv fået bevilget penge fra Klimafondens pulje.

- Vi er meget bevidste om, at vi også i erhvervslivet har et ansvar for omstillingen til fossilfri kørsel. Jeg er derfor glad for, at det lykkedes at få et samarbejde med Aarhus Kommune på området op at stå. Vi sætter os gerne i førersædet og er med denne nye ordning et skridt nærmere en vigtig grøn omstilling af den erhvervsmæssige transport, siger Astrid Donnerborg, der er administrerende direktør for Aarhus Taxa.

Projektet yder støtten ved at betale prisdifferencen mellem diesel og brint som energibærer i erhvervskøretøjer i en fireårig periode. Penge fra Klimafondens pulje kan søges hos Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune er selv i gang med at omstille egne busser, varebiler, personbiler med videre til fossilfri kørsel. I det omfang, det kan lade sig gøre, skal det ske inden 2025.

- Vi er i fuld gang med at få vores kollektive trafik og øvrige køretøjer i kommunen gjort CO2-neutral, og det er mit håb, at flere erhvervslivet i Aarhus vil deltage i bestræbelserne på at udskifte gamle diesel- og benzinbiler, siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

- Det glæder mig, at Aarhus Taxa har vist vejen, og dette er et godt eksempel på, hvad private virksomheder og kommunen kan opnå ved at indgå partnerskab om at opfylde FN’s verdensmål. Jeg har stor forståelse for, at økonomien vejer tungt hos virksomhederne, og at afskrivningsregler med videre har stor betydning for, hvornår udskiftningen af de fossildrevne biler er mest attraktiv. Men vi bærer alle et ansvar for klimaet, og jeg håber pengene fra Klimafonden kan være med til skubbe på for en hurtigere omstilling, siger han videre.Energi og miljø