NYHEDER 24. AUG 2022 KL. 15:01

Fem kommunale færgeruter har søgt om støtte til mere klimavenlig drift

Af: kollektivtrafik

Transportministeriet oplyser, at "Puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger II", der er på 50 millioner kroner, skal udmøntes i år. Da ansøgningsfristen udløb 15. august, havde fem kommunalt drevne indenrigsfærger ansøgt om støtte til grøn omstilling af deres færger


Der er søgt om støtte for 81 millioner kroner til kommunalt drevne indenrigsfærger. Tilskuddet udgør 25 procent, og der er derfor ansøgt om støtte til grønne færger for over 320 millioner kroner. Trafikstyrelsen går nu i gang med at vurdere ansøgningerne.

- De danske indenrigsfærger er altafgørende for mange ø- og lokalsamfund, og samtidig er de en vigtig brik i den grønne omstilling. Jeg er derfor rigtig glad for, at der igen har været store interesse for regeringens puljer til grøn omstilling af indenrigsfærger, siger transportminister Trine Bramsen (S).

I 2021 blev der udmøntet 230,7 millioner kroner til grøn omstilling af 11 indenrigsfærger fordelt på 10 indenrigsfærgeruter. Med tildelingen fra 2021 bliver der omstillet færger for omkring en milliard kroner.


Om puljerne og omstilningen af færgeruterne:
Med de politiske aftaler af henholdsvis 19. april 2021 om grøn transportpulje II (S-Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet) og 25. juni 2021 om grøn transportpulje I (S-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet) er der samlet afsat puljer på 285 millioner kroner til grøn omstilling af danske indenrigsfærger.

Der blev i 2021 udmøntet 233 millioner kroner til både kommunalt og kommercielt drevne indenrigsfærger, og i 2022 er der afsat 50 millioner kroner til kommunalt drevne indenrigsfærger.Energi og miljø Færgeruter