NYHEDER 27. SEP 2022 KL. 22:00

Fire ansøgere har sendt ni ansøgninger til Pulje til klimavenlige busser og flextrafik

Af: Redaktionen

Der er samlet ansøgt om tilskud for 55,5 mio. kr. I puljen er der afsat i alt 50 mio. kr. i 2022. Trafikstyrelsen er nu i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne.


Ved ansøgningsfristens udløb den 15. september 2022 har Trafikstyrelsen modtaget ni ansøgninger.

I puljen er der afsat i alt 50 mio. kr. årligt i perioden 2022-2026. Puljen til grønne busser og grøn flextrafik skal fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser på regionale busruter og 0-emissionsflextrafik i hele landet.

Både regioner, kommuner og trafikselskaber har haft mulighed for at søge puljen. Ansøgerne skal selv bidrage med minimum 50 pct. af den støtteberettigede del af projektet.

Der er samlet ansøgt om tilskud for godt 55,5 mio. kr. Trafikstyrelsen er nu i gang med en faglig vurdering af ansøgningerne.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

• Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone
• Nedbringelse af øvrige emissioner
• Acceleration af grøn omstilling
• Geografisk spredning af puljemidlerne

Styrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til transportministeren om udmøntning af puljens midler.

Ansøgerne vil få besked om tilsagn og afslag i løbet af efteråret.


Ansøgningerne kommer fra kun fire forskellige ansøgere: Trafikselskabet Movia, Region Hovedstaden, Bornholms Regionskommune og Nordjyllands Trafikselskab. Kun én af de ni ansøgninger drejer sig om flextrafik.Bæredygtighed Energi og miljø Flextrafik Rutekørsel