NYHEDER 7. JAN 2021 KL. 16:00

Fjernbusser må kun fyldes halvt op

Af: kollektivtrafik

Med ny bekendtgørelse bliver det et krav til fjernbusserne, at de højst må køre med halvdelen af sæderne fyldt. Kravet er et led i indsatsen for at dæmme op mod spredning af corona-virus - også det mere smitsomme fra Storbritannien. Busselskaberne risikerer at få deres tilladelser midlertidigt inddraget, hvis de overtræder bekendtgærelsen


Med sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde mere afstand i det offentlige rum er det nødvendigt med et loft over antallet af passagerer i den kollektive transport.
Derfor har Transport- og Boligministeriet bedt de offentlige trafikvirksomheder om at medtage så få passagerer, at passagererne ikke behøver at sidde direkte ved siden af hinanden eller direkte over for andre passagerer.

Med en ny bekendtgørelse bliver det slået fast, at kravet også gælder for fjernbusserne.

- Vi så desværre i foråret, at enkelte fjernbusselskaber ikke levede op til anbefalingerne om af sikre afstand i busser. Det måtte vi så stoppe med en bekendtgørelse, og for at der ikke skal opstå nogen tvivl om alvoren i den nuværende nedlukning, siger vi med det samme, at det er et krav, at busselskaberne på intet tidspunkt kører med mere end halvt så mange passagerer, som bussen har siddepladser til, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Bekendtgørelsen gælder fra torsdag 7. januar til og med søndag 17. januar. Overtrædelser kan betyde, at busselskaberne får deres tilladelser midlertidigt inddraget.Corona Fjernbustrafik