NYHEDER 14. JAN 2021 KL. 16:32

Flere busruter i Storkøbenhavn skifter til el-drift

Af: kollektivtrafik

København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner har i fællesskab besluttet, at buslinierne 6A og 7A, som kører på tværs af de fem kommuner, fremover skal køre på el. Med beslutningen vil der komme i alt 46 nye el-busser ud på de to ruter. Linie 6A forbinder Nørreport og Buddinge St., mens Linie 7A forbinder Rødovre Hallen med Ny Ellebjerg St. For de årligt 10,6 millioner kunder betyder det færre partikler, mindre C02-udslip og mindre støj


Med den fælles kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på 6A og 7A, tager de fem kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle godt 1.300 busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 - og mindst halvdelen på el. Københavns Kommune besluttede med budget 2019, at alle buslinjer senest i 2025 skal omlægges til el- eller nulemissionsbusser. Gladsaxe Kommune har et mål om en total omlægning af alle dieselbusser til el i 2025.

Med en øget omstilling til mere bæredygtig drift bidrager kommuner, regioner og Movia til at indfri den nationale målsætning om en CO2-reduktion på 70 procent inden 2030 set i forhold til 1990.

Når de 46 nye elbusser kommer i drift i februar 2022 vil i alt 284 busser køre på el på hele Sjælland. Det svarer til 20 procent af Movia's samlede antal busser. Hertil kommer syv el-havnebusser i Københavns Havn. De 46 nye elbusser giver en årlig reduktion på 3.600 ton CO2, 5 ton NOx og 22 kg partikler.Bæredygtighed