NYHEDER 3. FEB 2021 KL. 09:59

Flertal i Folketinget baner vej for krav om test og isolation af indrejsende

Af: kollektivtrafik

Et bredt flertal af Folketingets partier har stemt for S-Regeringens forslag om lovgivning, der giver mulighed for at stille krav om test og isolation for personer - også danske statsborgere - der rejser ind i Danmark


Konkret forventes den nye lov at blive udmøntet i regler om, at personer, der rejser ind i Danmark efter at have opholdt sig i udlandet - det vi også gælde danske statsborgere - omfattes af krav om at lade sig teste og gå i isolation i 10 dage med mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Det betyder, at de gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bliver til krav og dermed forpligtelser for borgerne.

Ud over mulighed for at fastsætte regler om sådanne krav til test og isolation giver loven ligeledes mulighed for at fastsætte regler, der giver Styrelsen for Patientsikkerhed bedre adgang til oplysninger om passagerer indrejst med fly. Desuden udvides kredsen af personer, der kan tilbydes frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet. Med hasteloven sikres det, at nogle af de nye værktøjer, som det fremsatte lovforslag til ny epidemilov indeholder, allerede nu kan tages i brug i en lidt justeret form.

- Det er vigtigt, at et bredt flertal af Folketingets partier bakker op om, at sundhedsmyndighedernes nuværende anbefalinger om blandt andet test og isolation for hjemrejsende nu kan gøres til krav, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og fortsætter:

- Vores akilleshæl er i overvejende grad introduktionen og spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter. Derfor er det afgørende, at vi i videst muligt omfang forhindrer, at de bringes ind i landet. Mens vi ser, at det generelle kontakttal er faldende, er det desværre ikke tilfældet for B.1.1.7 - altså den mere smitsomme virusvariant, som først blev fundet i Storbritannien.

Den britiske corona-variant B117 forventes ifølge Sundhedsministereit at udgøre 80 procent af tilfældene i Danmark ved starten af marts.

- Det er både de kendte og endnu ukendte, nye virusstammer, som vi skal sætte ind over for. Det kan være helt afgørende for, hvilket forår vi ser ind i og muligheden for genåbning af samfundet, siger Magnus Heunicke.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) peger på, at det er nødvendigt at stille krav om test og isolation.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at begrænse risikoen for nye smittekæder i Danmark - særligt nu hvor vi ser nye mutationer af COVID-19, som vi risikerer at importere hertil. Vi skal gøre mest muligt for at forhindre, at det sker, og derfor vil regeringen sammen med Folketingets partier hurtigst muligt gøre test og isolation til et krav for alle indrejsende - dog med de nødvendige undtagelser. Men mit budskab til de personer, der kommer til Danmark fra et besøg i udlandet, er klart allerede nu: Gå i isolation, så snart I ankommer og lad jer teste, siger Nick Hækkerup.

Der vil i forbindelse med udmøntningen af lovhjemlen blive fastsat visse undtagelser fra de i øvrigt gældende krav. Det vil blandt andet gælde personer med bopæl i grænselandet og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i, at de skal passe deres arbejde. Udlændinge, der rejser ind i Danmark med henblik på at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark eller har andet anerkendelsesværdigt formål, vil blandt andet heller ikke være omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager det anerkendelsesværdige formål. Der vil ligeledes blive fastsat særligt lempelige regler i forbindelse med rejser gennem Sverige til og fra Bornholm.

Lovhjemlen skal udmøntes ved bekendtgørelser, der udarbejdes på baggrund af den generelle ramme, som der er opnået forståelse med partierne om. Udkast til indhold i bekendtgørelsen vil sammen med en indstilling for indsatsgruppen, herunder sundshedsmyndighederne, blive forelagt Folketinget forud for udstedelsen, og den vil ikke blive udstedt, hvis der er et flertal imod i Sundheds- og Ældreudvalget.Corona