NYHEDER 27. OKT 2020 KL. 14:00

Trafikselskab i Nordjylland: Flextrafik skal være grønnere

Af: kollektivtrafik

Nordjyllands Trafikselskab (NT) er i gang med en større omstilling til en mere bæredygtig transport. I første omgang har NT haft fokus på busser og tog. Nu er turen kommet til flextrafikken, der opererer med omkring 800 personbiler. Her skal der fremover være større fokus på miljøpåvirkningen og på at fastholde en høj kundetilfredshed


Ifølge NT’s grønne strategi skal alle transportmidler i flextrafikken køre på fossilfrie drivmidler inden 2030. Flextrafikken er den del af den kollektive trafik, som køres med minibusser og taxier, og som kun køres ved bestilling. Flextrafikken omfatter blandt andet patientbefordring til læger og hospitaler, kørsel med skoleelever, som eksempelvis skal på specialskoler, kørsel til genoptræningscentre, og Flexture og Plusture som borgere i Danmark kan benytte sig af mod egenbetaling.

NT stiller i dag krav til, hvor gamle bilerne i flextrafikken må være. Og er det en personbil, stilles der samme miljøkrav til den, som der er i taxilovgivningen. NT kommer dog meget snart til at stille højere miljøkrav til de vogne, der skal udføre flextrafik, så der bliver sat ekstra skub i omstillingen ti en mere bæredygtig drift.

- De nye teknologier er i god gænge, når det gælder personbiler. Men de er kun i sin spæde start for minibusser. Hvis vi skal sætte fart under den grønne omstilling, skal der være nogle incitamenter for vores vognmænd til at de byder ind med grønnere vogne og mere miljørigtig kørsel. Det bliver der derfor bygget ind i de nye kontrakter, siger Nicolai B. Sørensen, der er underdirektør i NT.

Som en start skal der større fokus på den miljørigtige kørsel. Vognmændene skal levere driftsdata på kørselsmønstre og brændstofforbrug. En tryg og sikker kørsel afspejles i kørselsmønsteret, mens brændstofforbruget fortæller, hvor miljørigtigt chaufføren kører. Gode statistikker for begge dele og et fokus på løbende forbedringer vil ifølge NT samlet set være en fordel for både kunder, NT og de private vognmænd. Kunderne får en tryggere og mere sikker rejse, NT får indfriet ambitionerne om mere miljørigtig kørsel, og vognmændene vinder på et nedsat brændstofforbrug og mindre slitage på bilerne, hvilket kommer til at spare dem for en hel del penge.

Analyser viser, at fokus på kørslen i form af færre accelerationer og opbremsninger kan reducere vedligeholdelsesudgifterne med op til 60 procent, fremfører NT.

Når teknologien er modnet på minibusområdet, forventes det også, at der bliver budt ind på kontrakterne med transportmidler på andre og mere bæredygtige drivmidler end diesel og benzin, så målet om en emissionsfri transportflåde inden 2030 kan blive indfriet.

Høj kundetilfredshed
Med de nye kontrakter i flextrafikken, bliver der også indført en ordning, der gør det muligt for vognmændene at opnå bonus, hvis de leverer en høj kundeservice og har fokus på at køre miljørigtigt. NT har haft en lignende ordning på busområdet i mange år, og det er de gode erfaringer derfra, der nu udvides til flextrafikken. I kroner og ører vil bonuspuljen være på 1 procent af den samlede kontraktsum på 180 millioner kroner, hvilket svarer til 2 millioner kroner, hvoraf 60 procent tildeles i forhold til kundetilfredshed og 40 procent i forhold til den miljørigtige kørsel.

Der måles allerede på kundetilfredsheden i flextrafikken, og tilfredsheden er høj. NT vil gerne som minimum fastholde den nuværende tilfredshed, og det forventer selskabet eksempelvis at kunne gennem den nye bonusordning.

- Vores entreprenører og chauffører i Flextrafikken leverer i dag en rigtig god kvalitet. Den vil vi gerne fastholde og vi vil gerne belønne den gode indsats. Vi tror at en bonusmodel gør, at man yder sit bedste. Derfor introducerer vi nu en bonusmodel i flextrafikken, som det første trafikselskab i Danmark, siger Nicolai B. Sørensen.

Kundetilfredsheden måles en gang i kvartalet, og resultaterne deles ud på de enkelte vognmænd. Der måles blandt andet på parametre som tryghed, chaufførens service og kørsel. Bonus bliver uddelt en gang årligt.

Flextrafikken i Nordjylland udføres af mere end 100 forskellige vognmænd fordelt på 800 personbiler. Flextrafikkens chauffører og biler kører omkring 1,6 millioner ture om året.Bæredygtighed Flextrafik