NYHEDER 7. MAR 2022 KL. 15:00

Producenter af biogas: Fra 2027 kan biogas erstatte al fossil gas

Af: kollektivtrafik

Den danske biogassektor kan fordoble biogasproduktionen frem mod fyringssæsonen i 2025-2026 og sikre, at det danske gasforbrug er 100 procent grønt allerede fra 2027. Sådan lyder budskabet fra Biogas Danmark, der er interesseorganisation for danske producenter af biogas. Fremrykning af biogaspuljer og bedre rammevilkår for biogas er blandt de centrale midler


De danske biogasproducenter står klar til at yde en stor indsats for at gøre det danske gasforbrug helt uafhængigt af importeret gas - eksempelvis fra Rusland. Med en fremrykning af allerede vedtagne puljer kan biogasproduktionen ifølge Biogas Danmark dække 75 procent af det danske gasforbrug i fyringsåret 2025-2026 og sikre 100 procent biogas i nettet fra 2027.

- Folketinget vedtog i 2020 en aftale om nye biogasudbud, som er fordelt ud over årene frem til 2030. Vi foreslår, at udbuddene rykkes frem, så de realiseres i årene 2024 og 2025. Det vil udfase det fossile gasforbrug i Danmark meget hurtigt, siger Henrik Høegh, der er formand for Biogas Danmark.

De høje gaspriser betyder, at fremrykningen bliver billigere samtidig med, at de nuværende biogasproducenter øger kapacitetsudnyttelsen på biogasanlæggene langt hurtigere, end Energistyrelsen har forventet. Det giver allerede nu en højere biogasproduktion end tidligere forventet.

Samtidig forventer Biogas Danmark, at de høje gaspriser sammen med et stærkt politisk momentum i retning af en udfasning naturgas til produktion af lavtemperatur varme - i såvel husholdninger som industri - medfører et fald i gasforbruget og medvirker til, at biogas kan dække gasforbruget hurtigere.
Alt i alt betyder det, at biogas kan dække 75 procent af det danske gasforbrug fra fyringsåret 2025-2026. Hvis gasforbruget skal være helt biogasbaseret i 2027-2028, er der behov for nye rammevilkår, som stimulerer biogasproduktionen yderligere efter 2025, da de høje gaspriser ikke ventes at fortsætte.

Samtidig understreger Henrik Høegh, at der er rigelige bioressourcer til at øge biogasproduktionen yderligere til gavn for den grønne omstilling - eksempelvis i den tunge transport.

- En opgørelse fra Syddansk Universitet viser, at Danmark har et samlet biogaspotentiale på 94 petajoule. Med et gasbehov i industri og energisektor på cirka 50 petajoule er der rigelig plads til, at vi for eksempel kan dække halvdelen af energibehovet i den tunge vejgodstransport i 2030, siger Henrik Høegh.


Fakta om omstilling af gasforbruget:


  • Mængden af biogas i gasnettet kan forøges fra 20 petajoule i 2021 til 42 petajoule i fyringsåret 2025-2026 - dels ved højere kapacitetsudnyttelse i eksisterende biogasanlæg, dels ved fremrykning af allerede besluttede biogaspuljer
  • Samtidig forventes en udfasning af fossil gas til lavtemperatur varme i husholdninger og industri på 10 petajoule frem til 2025, hvorved det samlede gasforbrug falder til ca. 56 petajoule i 2025-2026
  • Med en yderligere vækst i biogasproduktionen på 3 petajoule om året efter 2025 samt et fortsat fald i gasforbruget, kan gasforbruget være 100 procent grønt i fyringsåret 2027-2028

(Kilde: Biogas Danmark)Biofuel Energi og miljø