NYHEDER 22. JUL 2020 KL. 09:52

FynBus skærper kontrollen

Af: Redaktionen

En konkret sag har fået FynBus til også at tjekke lønsedler og pensionsindbetalinger for Flextrafik-chauffører – en udvidelse af den hidtidige kontrol af løn- og arbejdsvilkårene.


Det er Odense Kommune, der har opfordret FynBus til at skærpe kontrollen med løn- og arbejdsvilkår for Flextrafik-chauffører på baggrund af en konkrete sag, hvor arbejdsgiveren godt nok var organiseret i Kristelig Arbejdsgiverforening, men hvor de lovbefalede mindstekrav til løn- og arbejdsvilkår alligevel ikke var opfyldt. Det er en enig FynBus-bestyrelse, der står bag skærpelsen af kontrollen.


Nye spørgsmål ved vognkontrollen
-Vi vil rigtig gerne vide, hvad chaufførerne mener, og derfor indfører vi nu den praksis, at vi spørger chaufføren, når vognen er inde til vognkontrol. Hvis han eller hun fortæller, at der er noget, vi skal kigge ind i, så gør vi det, naturligvis anonymt, siger direktøren for Fynbus Carsten Hyldborg til Fyens Stiftstidende. Målet er, at mindst fem chauffører skal udtages til kontrol inden for de næste seks måneder.
Byrådsmedlem Anders W. Berthelsen (S) i Odense Kommune opfordrer chaufførerne til at tage imod tilbuddet:
-Vi vil have gjort det endnu vanskeligere for de plattenslagere, vi ikke er sluppet af med. Det kan være svært for chauffører at være kritiske over for den løn, de får, men nu gør vi det nemmere for dem


Udelukkelse af virksomheder
Et andet tiltag for at dæmme op for snyd er at udelukke virksomheder fra at byde, der tidligere har dårlige sager bag sig. Hvis en vognmand tidligere har fået en dom Arbejdsretten, forhindres vedkommende i at byde på opgaver. De seks udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 vil ligge til grund for udelukkelse.
Disse tiltag følges op med skærpede krav til dokumentation for børneattest, elektronisk sporbar oversigt over chaufførens arbejdstid, og at fremtidige kontrakter vil stille flere krav til indholdet af timesedler og lønsedler, og at alle enkeltposter er udspecificeret.


(Kilde: Fyens Stiftstidende og Dansk Person Transport)Flextrafik