NYHEDER 11. AUG 2022 KL. 11:45

FynBus tilbyder gratis rejse med bus og letbane i weekenden

Af: kollektivtrafik

Det skal være nemt at rejse med bus og letbane i Odense. Såden lyder budskabet fra FynBus, som derfor vil give byens borgere besøgende mulighed for gratis at rejse med byens busser og nye letbane i den kommende weekend. FynBus har i samarbejde med Odense Letbane og Odense kommune besluttet, at det nye bynet, hvor busser og letbane samme dækker byen, skal markees med gratiskørsel lørdag 13. og søndag 14. august


Åbningen af Odense letbane blev fejret med ni dage, hvor det var gratis at tage en tur med byens nye transportmiddel. I samme ånd har Odense kommune besluttet at fejre byens ny bybusnet ved at gøre det gratis at rejse med bus og letbane.

Skift nemt mellem bus og letbane
Odenses nye bybusnet gør det lettere at skifte mellem bus og letbane og binder byen sammen på en ny måde. Man skal samtidig vænne sig til nye rutenumre på mange ruter. Busruterne er planlagt, så man kan skifte til eller fra letbanen på udvalgte stationer.

De fleste busser kører fortsat til Odense Banegård Center, men fra nogle kvarterer skal man nu skifte til letbanen for at komme til og fra centrum - for at undgå at busser og letbane kører ved siden af hinanden på de samme strækninger.

I det nye busnet er der desuden flere muligheder for at komme på tværs - eksempelvis med ny ringrute, der kører syd om centrum og mødes med letbanen ved Tarup Center og Bilka/Ikea.


Alt nyt kræver tilvænning. lyder der fra FynBus, som fremhæver, at weekendens tilbud om gratis transport med bus og letbane i hele Odense kommune er en oplagt mulighed for at prøve det nye bynet og blive mere fortrolig med de nye busruter og skiftemuligheder.


Weekendens gratiskørsel omfatter alle bybusser samt letbanen i Odense. Tilbuddet gælder også i de regionale busser, men kun for rejser der både starter og slutter i Odense kommune. Starter eller slutter rejsen udenfor kommunegrænsen, skal der indløses billet til hele rejsen.

Da gratiskørslen i Odense kommune er et ekstraordinært tilbud, tilbyder FynBus ikke refusion til kunderne.Billetter og takster

SENESTE NYT