NYHEDER 15. MAR 2022 KL. 13:00

Grænsen for pensionistrabat hæves i forhold til pensionsalder

Af: kollektivtrafik

Fra fredag 1. juli stiger aldersgrænsen for at opnå pensionistrabat fra 65 år til 67 år, når man rejser med den kollektive trafiks busser, tog med mere. Ændringen gælder for alle landets tog- og trafikselskaber og sker som en tilpasning til den gældende aldersgrænse for folkepension, der løbende bliver reguleret


Personer på tidlig- og sociale pensioner bliver ikke berørt af den ændrede aldersgrænse, der får størst betydning for personer lige under den nye aldersgrænse.


Der bliver etableret en overgangsordning for personer, som på nuværende tidspunkt har opnået pensionistrabat på baggrund af alder, men ikke når at fylde 67 år inden 1. juli i år.


Det betyder, at kunder der allerede benytter en billettype med pensionistrabat, fordi de er fyldt 65 år, må fortsætte med det efter 1. juli - også selvom de ikke er fyldt 67 år endnu.


De billetter, som er omfattet, er:

  • Pendlerkort
  • Rejsekort kundetype pensionist
  • Klippekort
  • PensionistkortFakta:

  • Aldersgrænsen for pensionistrabat i den kollektive trafik hæves fra 65 til 67 år fredag 1. juli 2022
  • Folkepensionsalderen stiger i 2022 til 67,  sådan at alle født efter 1. juli 1955 kan gå på pension som 67-årige
  • Folkepensionsalderen steg til 66 i 2020 og til 66,5 i 2021
  • Næste planlagte stigning i pensionsalderen er i 2030

Billetter og takster