NYHEDER 7. OKT 2020 KL. 16:00

Grøn buspulje har fået 12 ansøgninger

Af: kollektivtrafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud fra den grønne buspulje til regionale busser og øer. Styrelsen vil efterfølgende vurdere de modtagne ansøgninger til de forskellige projekter


Der har været en stor interesse for den grønne buspulje, hvor ansøgere har kunne søge om tilskud til fremme af CO2-reducerende busser. Styrelsen har modtaget 12 ansøgninger fra både regioner og ø-kommuner, hvor der er søgt til såvel el-busser, som brintbusser og busser, der kører på biodiesel. Der er søgt om tilskud for i alt 134 millioner kroner. Da puljens størrelse er på 75 millioner kroner, kan der ikke tildeles fuldt tilskud til alle ansøgninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil vurdere ansøgningerne og sender herefter en indstilling til transportministeren, der på baggrund af indstillingen forestår forhandlinger med ordførere fra forligskredsen om tildeling af tilskud til de enkelte projekter.

Styrelsen forventer at kunne give besked til ansøgerne om udmøntning af puljen inden årets udgang.Energi og miljø