NYHEDER 21. JAN 2021 KL. 11:00

Grøn regionaltrafik. Hvordan og hvornår?

Af: Lasse Repsholt

Elbusserne vinder stærkt frem i bytrafikken, men busserne i regionaltrafikken skal også omstilles. Hvordan sker det? Kollektiv Trafik Forum har tilrettelagt tre webinarer, der går i dybden med denne udfordring.


Elbusserne vinder stærkt frem i bytrafikken, men busserne i regionaltrafikken skal også omstilles. Kollektiv Trafik Forum har tilrettelagt tre webinarer, der går i dybden med denne udfordring.

Og så breder vi viften ud for bæredygtighed er ikke kun grønne busser.

 

Tirsdag den 2. Februar 2021 kl. 12.00 til 12.30

Danske Regioner: Bæredygtig transport er mange ting

Tilmeld dig: https://www.crowdcast.io/e/danskeregioner

Nye busser og tog skal køre på grønne brændstoffer frem for diesel, når de regionale ruter sendes i udbud frem mod 2030. Det blev lagt fast i klimasamarbejdsaftaler indgået af de fem regioner, Danske Regioner og transportministeren den 10. december 2020.

Men bæredygtig trafik handler om mere om grønne busser. De nye klimasamarbejdsaftaler bygger på en såkaldt overliggeraftale mellem regeringen og Danske Regioner. Her indgår også andre tiltag, som fx skal styrke cykeltrafikken i form af supercykelstier, samt en analyse af de unges transportvaner, som skal belyse, hvad der kan få flere unge til at cykle, gå eller tage den kollektive trafik i stedet for bilen.

Læs mere her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/december/regionerne-og-regeringen-laegger-groenne-koereplaner-for-fremtidens-busser-og-tog

Præsentation v. Jakob Schiøtt Stenbæk Madsen, Seniorkonsulent, Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)

Udvalgte links fra webinaret

Klimasamarbejdsaftaler

Danske Regioner - Regionerne og regeringen lægger grønne køreplaner for fremtidens busser og tog

Regionale mobilitetsstrategier:

Masterplan for bæredygtig mobilitet i Nordjylland (rn.dk)

Mobilitet for alle (regionsyddanmark.dk)

Trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen (regionh.dk)

Norge:

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2022-2033-i-arbeid-ny/nasjonal-transportplan-2022-2033---i-arbeid/id2643246/

 

 

 

 

Torsdag den 4. februar 2021 kl. 12.00 til 12.30

Puljer: Hvordan bliver regionalbusserne grønne?

Tilmeld dig: https://www.crowdcast.io/e/tbst

Regeringen etablerede i april 2020 en grøn buspulje på 75 mio. kr. målrettet regioner og grøn buskørsel på øer. Trafikstyrelsen blev sat til at udmønte midlerne og modtog i efteråret 12 ansøgninger fra både regioner og ø-kommuner.

Her var søgt for i alt 134 mio. kr. der peger på flere forskellige veje til grøn, regional bustrafik:

  • Elbusser
  • Brintbusser
  • Busser, der kører på biodiesel.

Forligskredsen bag puljen lagde sig kort før årsskiftet fast på, hvordan midlerne skal fordeles, og Trafik- Bolig og Byggestyrelsen kan derfor nu besvare det gode spørgsmål:

Hvordan bliver regionalbusserne - og busserne på de dansk øer - grønne?

Jan Albrecht, Kontorchef i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

 

 

 

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 12.00 til 13.00

Region Midtjylland: Vejen til grøn bustrafik

Tilmeld dig: https://www.crowdcast.io/e/midtjylland

Region Midtjylland fik i 2020 udarbejdet et vidensgrundlag for fremtidens beslutninger om en grøn bustrafik. De teknologiske og praktiske forudsætninger med forskellige drivmidler i den regionale trafik blev kortlagt. Og i forlængelse heraf er tre scenarier med forskelligt fokus beskrevet:

  • Uændret tilskud
  • Fokus på mål
  • Emissionsfri fremtid

Så er bolden give op!

Hvad siger teorien og hvordan kommer vi videre i praksis med grøn omstilling i den regionale, kollektive trafik?

Præsentationer og efterfølgende spørgsmål og diskussion:

  1. Baggrunden og analysen (v. Carsten Nørregaard, senior projektleder i COWI)

 

  1. Implementering: Fra idé til virkelighed (Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionsleder i Midttrafik)

 

  1. Grønne busser og regional bæredygtighed. Næste skridt. (Peter Hermansen, specialkonsulent i Region Midtjylland)

 

Webinaret varer 60 minutter fra 12.00 til 13.00KTF Transmission Bæredygtighed Energi og miljø Trafikselskaber