NYHEDER 30. AUG 2023 KL. 11:39

Havarirapport om jernbane uden dæmning ligger klar

Af: kollektivtrafik

Fredag 26. august kørte regionaltog 5362, som var undervejs fra Skjern mod Herning, over en dæmning, hvor der manglede skærver under sporet. Toget kunne ikke nå at standse, og toget kørte over den manglende dæmning med en hastighed på 87 km/t. Under passagen hoppede togsættet voldsomt, og flere passagerer fik knubs. Ingen kom alvorligt til skade, men skaderne på materiel og infrastruktur var omfattende


Skærverne og dæmningen, der skulle have været under sporet, var på grund af kraftig regn i området skyllet væk.

I sidste uge afsluttede Havarikommissionen sin rapport om den manglende dæmning.


Interesserede kan læse Havarikommissionens rapport - Rapport 2022-364, Banedæmning ved Kibæk under nedbrydning samtidig med et regionaltog passerede d. 26-08-2022 - her:

 

 

 Tog og jernbaner