NYHEDER 13. FEB 2024 KL. 11:36

Politisk samarbejde over Øresund: ID-kontrol med transportøransvar har konsekvenser for svensk og dansk økonomi

Af: kollektivtrafik

25 procent færre pendlere fra Sverige og et tab på 2 milliarder kroner for dansk økonomi. Det kan blive konsekvenserne af at indføre ID-kontrol med transportøransvar ved den svenske grænse. Det viser tal, som Greater Copenhagen har udarbejdet. Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland og samtlige 85 kommuner i de fire regioner


Torsdag stemmer den svenske Riksdag om et lovforslag, som den svenske regering har fremsat. Loven vil, hvis den bliver vedtaget, gøre det lettere at indføre ID-kontrol med transportøransvar. Forslaget går på, at regeringen i Sverige skal kunne beslutte at indføre kontrol uden at spørge Riksdagen først.

I en ny analyse har Greater Copenhagen set på, hvilke konsekvenser ID-kontrol med transportøransvar kan have.

Sverige havde ID-kontrol med transportøransvar i en periode i 2016-2017. Dengang havde kontrollerne store konsekvenser for arbejdsmarkedet og økonomien. I dag er der mange flere pendlere end dengang, så konsekvenserne vil ifølge Greater Copenhagen dermed også være større.

Analysen beregner antallet af heltidsstillinger (en heltidsstilling kan omfatte flere deltidsstillinger) for pendlere fra Sverige til Danmark, som i øjeblikket er på 8.900. Beregningen omfatter ikke danske statsborgere, der bor i Sverige (ifølge Øresundsdatabasen er det samlede antal Øresundspendlere 18.000).


Analysen viser, at:

  • Pendlere fra Sverige hvert år bidrager med ca. 8 milliarder kroner til den danske økonomi (2023-priser)
  • Skåne risikerer at miste omkring 2.000 heltidsstillinger (25 procent), og den danske økonomi risikerer at miste omkring 2 milliarder kroner årligt, hvis den svenske regering får lov til at indfører ID-kontrol med transportøransvar, svarende til dem i årene 2016- 2017


- Sveriges arbejdsløshed er allerede på 8 procent. Og vil stige i 2024 ifølge prognoser fra den svenske regering. I den situation vil det være helt forkert at indføre ID- kontroller, der vil føre til 25 procent fald i antallet fra Sydsverige, der vil arbejde i Danmark og mindst 2 milliarder kroner i tabt regionalt BNP. Denne negative udvikling skal Sverige ikke påføre sig selv for at indføre symbolpolitik ved grænsen, siger Tue David Bak, der er Managing Director i Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mellem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Halland og de 85 kommuner, der er i de fire regioner. Samarbejdet blev etableret i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i hele Greater Copenhagen-regionen.Mobilitet