NYHEDER 15. NOV 2021 KL. 13:59

It-system skal sikre hurtig kørsel og høj effektivitet

Af: kollektivtrafik

De danske trafikselskaber skal have nyt it-system til deres flextrafik. I flextrafikken it-system planlægges alle flextrafikture og koordineres løbende online, så trafikselskaberne hurtigt kan sørge for kørsel til kunderne, når de har behov for det, og samtidig sikre en høj effektivitet i samarbejde med de vognmænd og chauffører, der kører flextrafikken


Systemet skal også sørge for, at borgerne så vidt muligt rejser sammen med andre borgere, når det er muligt, og systemet skal begrænse kørsel uden kunder i bilen, så flexbilerne anvendes optimalt.

- Det er afgørende, at borgere, kommuner og regioner kan stole på den service, vi som trafikselskaber leverer i flextrafikken. Her sørger vi blandt andet for kollektiv transport til mange borgere, som har særlige behov, og som vi derfor som offentlige trafikselskaber har et særligt ansvar for, siger Dorthe Nøhr Pedersen, der er administrerende direktør i Movia og bestyrelsesformand for FlexDanmark.

De fem danske trafikselskaber har i det fælles it-selskab FlexDanmark aftalt med Netcompany og DRT Solutions, at de to virksomheder skal udvikle og levere flextrafikkens nye digitale it-platform, der skal sikre, at flextrafikken også fremover kan levere sikker service og kørsel til kunderne.

- Et stærkt og driftssikkert it-system er afgørende for, at trafikselskaberne sikkert og effektivt kan planlægge de seks millioner årlige ture i flextrafikken. Derfor har vi stillet klare krav, og vi har meget høje forventninger til leverancen af den nye teknologi, siger Dorthe Nøhr Pedersen videre.


Fakta om FlexDanmark og flextrafik:

  • Flextrafik omfatter flere forskellige kørselsordninger, der er fastlagt i lovgivningen. Det gælder blandt andet patientbefordring, skolekørsel og handicapkørsel, som kræver visitation hos kommunen eller regionen
  • Flextrafikken omfatter også en række åbne kørselsordninger som for eksempel flextur og plustur, som alle kan benytte i de kommuner, som tilbyder denne service til borgerne
  • FlexDanmark er trafikselskabernes fælles ejede it-organisation. FlexDanmark har ansvaret for udvikling og drift af systemer til flextrafikken
  • FlexDanmark varetager også bestillingsmodtagelse og trafikstyring i et fælles kontaktcenter efter aftale med trafikselskaberne
  • FlexDanmark ejes af Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab, FynBus og Movia
  • Flextrafiks it-system anvendes i 2021 af ca. 8.700 registrerede brugere i regioner, kommuner og trafikselskaber
  • I flextrafikken afvikles der årligt ca. seks millioner ture gennem it-løsningen


It og teknologi