NYHEDER 26. JUL 2020 KL. 11:48

Letbanen i Aarhus har aldrig kørt bedre

Af: Redaktionen

Juni 2020 viste højeste pålidelighed i driften til dato med 99,2 procent.


Driftsopgørelsen for juni 2020 for Aarhus Letbane viser samlet set målopfyldelse for både pålideligheden og rettidigheden.


Pålideligheden, som er andelen af gennemførte afgange i forhold til de planlagte, endte samlet set på 99,2 procent og rettidigheden, som er andelen af afgange gennemført til tiden, blev på 97,1 procent. År-til-dato er de tilsvarende tal: 98,7 og 97,0 procent.


Hos Letbanen vægtes pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.


Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:


Indre strækning
Tallene for indre strækning er fortsat stabile med mindre stigninger til hhv. 99,5 procent på pålidelighed og 99,4 procent på rettidighed.


Odderbanen
På Odderbanen er pålideligheden steget marginalt med 0,2 procentpoint til 99,0 procent. Rettidigheden er faldet marginalt med 0,4 procentpoint til 97,4 procent, hvilket hovedsageligt skyldes eksterne forhold i form af bilkollision og fejl ved lyssignalet ved Mindet. Begge tal ligger fortsat pænt over målet på 95 procent.


Grenaabanen
På Grenaabanen er pålideligheden på årets hidtil højeste niveau med 99,0 procent. Rettidigheden er på 93,4 procent og opfylder således ikke målet på 95 procent. Den lavere rettidighed skyldes hovedsageligt tekniske fejl ved overkørsler og lyssignalet ved Mindet. Grenaabanen er med sine meget lange, enkeltsporede strækninger særligt sårbar over for sådanne eksterne forholdLetbaner/Metro