NYHEDER 14. NOV 2022 KL. 13:00

Letbanen i Odense transporterede 1,3 millioner passagerer i juli kvartal

Af: kollektivtrafik

Odense Letbanes passagertal viste betydelig fremgang i juli, august og september, der var letbanens første hele kvartal siden starten 28. maj


I juli havde letbanen 363.000 passagerer, mens tallet voksede til 468.000 i august. I september, hvor de studerende vendte tilbage til SDU, nåede passagertallet op på 536.000. Samlet endte passagertallet på 1.367.000 i juli kvartal.

- 1,3 millioner passagerer er fuldt ud tilfredsstillende. Letbanen har fem gange så mange passagerer, som busserne havde på de tilsvarende ruter i 2019. Det viser med al tydelighed, at letbanen gør en forskel og henter mange nye brugere over i den kollektive trafik. Kort sagt er odenseanerne godt i gang med at tage letbanen til sig. Det er meget tilfredsstillende, siger Jesper Rasmussen, der er bestyrelsesformand for Odense Letbane.


Handelslivet i Odense ser ifølge Odense Letbane også ud til at drage fordel af letbanen - eksempelvis har stationerne ved Rosengårdcentret, Ikea, Tarup Center og Albani Torv relativt mange passagerer.

- Vores passagertal for september ligger på cirka 70 procent af letbanens oprindelige prognosetal, hvor der ikke er taget højde for hverken indfasning af letbanen eller for covid-efterslæbet, der stadig påvirker den kollektive trafik overalt i landet, siger Jesper Rasmussen.

Han forklarer, at erfaringer andre byer i Europa viser, at indfasningen tager mindst to-tre år - i nogle tilfælde endnu længere.

- Der vil også være en indfasningskurve i Odense, og vi ved nu, at indfasningen burde have været italesat mere tydeligt i letbanens driftsbudget for de første år. Det er et punkt, vi skulle have lagt mere vægt på, og det må jeg som selskabets formand tage min andel af ansvaret for, siger Jesper Rasmussen og tilføjer:

- Men det rokker ikke ved, at passagertallene ligger på et rigtigt flot og tilfredsstillende niveau. Letbanen forandrer transportmønstrene i Odense, og vi har stadig kun set begyndelsen.


Odense Letbanes passagertal for juni 2022 (minus gratis periode) er tidligere oplyst til 173.000. Tallet er senere korrigeret til 339.000 som følge af supplerende og præciserende dataindsamling fra FynBus.Letbaner/Metro