KTF Transmision
NYHEDER 26. JAN 2021 KL. 14:23

Borgmesterbrev skal redde X-busrute 

Af: kollektivtrafik


Borgmester Hans Østergaard (V) i Ringkøbing-Skjern Kommune har sammen med Hernings borgmester Lars Krarup (V) sendt et brev til Midttrafiks bestyrelse og regionsrådsformand Anders Kühnau for at gøre indsigelse i mod trafikselskabet Midttrafiks planer om at nedlægge X-busruten på tværs af Jylland mellem Aarhus og Ringkøbing


I brevet skriver de to borgmestre blandt andet, at Midttrafiks foreslåede nedlæggelse af X-busruten vil være endnu en forringelse i rækken af mange, som tilsammen sender et klart og meget uheldigt signal - at offentlig transport til og fra Vestjylland er besværligt og tidskrævende.


De to borgmestre appellerer kraftigt til, at forslaget om at nedlægge X-busrute 952 mellem Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus trækkes tilbage.
 
 Både Hans Østergaard og Lars Krarup mener, at X-bussen også i fremtiden skal betjene rejsende på ruten Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus og retur. 
I brevet skriver de to borgmestre følgende:
 
"Vedr. nedlæggelsen af busrute 952X, Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus
 
Kære bestyrelse i Midttrafik,
 
Midttrafik har til vores forundring foreslået en nedlæggelse af X-busrute 952 mellem Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus. Det vil resultere i en væsentlig forringelse af den kollektive transport i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi vil derfor kraftigt appellere til, at forslaget om at nedlægge X-busruten trækkes tilbage.
 
Den kollektive trafik i Ringkøbing-Skjern Kommune, og til dels i Herning Kommune, har længe været underlagt salamimetoden, hvor borgernes mulighed for at komme fra A til B gradvist er blevet forringet. Nu lægges der så op til at skære igen.
 
Ikke mindst i de tyndere befolkede områder af Jylland har den kollektive trafik afgørende betydning for sammenhængskraften. Midttrafiks foreslåede nedlæggelse af X-busruten vil være endnu en forringelse i rækken af mange, som tilsammen sender et klart, og meget uheldigt, signal: Nemlig, at offentlig transport til og fra Vestjylland er besværligt og tidskrævende - eller reelt umuligt.
 
Midttrafik anser angiveligt ikke passagertallene for tilstrækkelige til at begrunde en fortsat drift med X-bus. Men uanset passagertal har Midttrafik en samfundsforpligtelse til at tilbyde velfungerende, kollektiv transport. Og en forringelse af servicen vil kun yderligere reducere passagertallet.
 
Vi forstår, at ruten skal erstattes af flere afgange på den eksisterende busrute 15 mellem Ringkøbing og Herning og ligeledes på busrute 124 på strækningen Herning-Silkeborg-Aarhus. Men med planlagte omkørsler, og med skift i Herning, bliver resultatet længere rejsetid og større rejsebøvl. Altså et markant forringet serviceniveau i det selvsamme geografiske område, hvor en af regionens største arbejdspladser - det nye sygehus i Gødstrup - står foran at blive taget i brug.


Derfor er det så vigtigt at opretholde rute 952X som den hurtige og direkte forbindelse for pendlere og uddannelsessøgende. Mens rute 15 kan betjene det nye supersygehus i Gødstrup fra sommeren 2021."


Rutekørsel Trafikselskaber