KTF Transmision
NYHEDER 4. JAN 2023 KL. 14:30

Trafikselskab sender busbesparelser i offentlig høring

Af: kollektivtrafik


Fra onsdag i denne uge og frem til og med 17. januar er det muligt at komme med kommentarer til de ændringer, der er planlagt for en række busruter under trafikselskabet Midttrafik fra juni 2023. Trafikselskabet har oprettet en informationsside på web-adressen midttrafik.dk, hvor man som passager kan få et overblik over de ruter, der bliver påvirket af besparelser eller på anden måde bliver ændret


Økonomiske udfordringer - først og fremmest på grund af højere udgifter til brændstof - har tvunget Region Midtjylland og flere kommuner i regionen til at gennemføre besparelser i bustrafikken for at skabe bedre balance i budgettet for 2023.


Besparelserne vil især ramme de blå regionalbusser, der bliver finansieret af Region Midtjylland og påvirke regionale ruter på tværs af regionen.


Også kommunernes lokalruter og bybusser bliver ramt i blandt andet Silkeborg, Herning og Viborg.


Midttrafik gennemfører en høring om de kommende besparelser på midttrafik.dk i perioden 4. til 17. januar. Høringen omfatter desuden en ny trafikplan for bybusserne i Horsens.


Det er Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, der finansierer den kollektive trafik i Midtjylland. Billetindtægterne dækker cirka halvdelen af de udgifter, der går til at drive den kollektive trafik i Midtjylland. Finansieringsgraden varierer afhængig af antal kunder på den enkelte rute.


Regionen finansierer de blå regionalbusser, mens kommunerne finansierer bybusser og lokalruter.


Det er derfor Region Midtjylland og kommunerne, der beslutter besparelser og omlægninger af Midttrafik's busruter. Midttrafik er rådgiver i arbejdet med at finde besparelser og prioritere løsninger, hvor færrest mulige kunder bliver berørt.


- Vi har selvfølgelig rådgivet kommuner og region om at lave besparelser, hvor det rammer færrest mulige kunder. I nogle områder er besparelserne dog så omfattende, at det vil medføre begrænsninger for en del af vores kunder. Andre områder bliver slet ikke ramt, siger Midttrafik's planchef, Henrik Juul Vestergaard, der fortsætter:


- Det er vigtigt for os at pointere, at Midttrafik - trods de planlagte besparelser - fortsat tilbyder et alternativ til bilernes trængsel og CO2-udledning langt de fleste steder i regionen.


Høring på midttrafik.dk
På midttrafik.dk kan man hurtigt få et overblik over, hvilke ruter der er omfattet af besparelserne. Alle ændringer vil være beskrevet under den enkelte rute. Det er også her, at man fra 4.- 17. januar har mulighed for at komme med konkrete forbedringsforslag eller kommentere de planlagte ændringer af den enkelte rute.

Sådan får man et hurtigt overblik:  • Gå ind på https://www.midttrafik.dk/horinger/horing-af- koreplaner-januar-2023/ og se, om ens rute er med på listen

  • Finder man ikke ens rute på listen, vil der ikke være væsentlige ændringer fra juni 2023.
    Finder man ens rute på listen, kan manlæse om de ændringer, der er planlagt fra juni 2023
    Har man kommentarer eller konkrete forbedringsmuligheder til de planlagte ændringer, kan man via et link udfylde en høringsformular


Midttrafik sagsbehandler alle høringssvar og sikrer, at de indgår som en del af beslutningsgrundlaget, når kommuner og Region Midtjylland træffer endelig beslutning om de ændringer, der træder i kraft 25. juni 2023


Økonomi