KTF Transmision
NYHEDER 16. NOV 2020 KL. 15:43

Undersøgelse sætter fokus på kollektiv transport og grøn omstilling

Af: kollektivtrafik


Hvor tilfreds er borgere i Danmark med den kollektive transport? Hvor stor betydning har corona haft? Hvordan vil de helst transportere sig mere miljøvenligt? En undersøgelse, som Norstat Danmark har gennemført for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, giver en række svar på disse og andre spørgsmål. Undersøgelsen er også emne på KTF Transmission fredag 20. november


Passagerpulsen peger på to ting i forbindelse med undersøgelsen: • Tilfredsheden stiger - 48 procent af danskerne er tilfredse eller meget tilfredse med den kollektive transport generelt. Det er en stigning på 3 procentpoint siden foråret 2019

 • Crona holder danskerne fra bus og tog - Coronapandemien og den efterfølgende opfordring til at undgå bus og tog, når det er muligt, har fået danskerne til at bruge den kollekvtive transport mindre. 1 ud af 3 danskere rejser mindre med bus og tog end for et år sidenFlere vil gerne transportere sig mere miljø- og klimavenligt
Derudover viser undersøgelsen, at 6 ud af 10 borgere i Danmark gerne vil transportere sig mere miljø- og klimavenligt. 7 ud af 10 vil gøre det ved at købe en mere klimavenlig bil, 5 ud af 10 vil cykle mere, mens 3 ud af 10 vil gå eller rejse mere med kollektiv transport.


Flere vil gerne bruge bus og tog endnu mere, hvis der sker forbedringer. 7 ud af 10 vil bruge den kollektive transport mere, hvis deres forslag til forbedringer bliver gennemført.De største ønsker til forbedringer er: • Billigere priser

 • Lettere adgang fra kollektiv transport til bopæl

 • Hyppigere afgange


Rapporten Danskerne, kollektiv transport og grøn omstilling er lavet af Norstat Danmark for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.Rapporten er inddelt i 6 temaer: • Danskernes holdning til kollektv transport

 • Kollektiv transport og Covid-19

 • Danskernes forventning til udvikling i rejsemønstre

 • Ønsker til miljø- og klimavenlig transport

 • Danskernes holdning til bekæmpelse af trængsel

 • Danskernes kendskab til og brug af Sommerpakken


2.689 borgere i Dannark har svaretInteresserede kan hente rapporten "Danskerne, kollektiv transport
og grøn omstilling 2020" her:Det omtalte webinar på KTF Transmission kan følges her:


 


KTF Transmission Mobilitet