KTF Transmision
NYHEDER 25. FEB 2021 KL. 21:38

VVM-undersøgelsen af fjordsforbindelse er opdateret

Af: kollektivtrafik


Vejdirektoratet har opdateret VVM-undersøgelsen af den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm- Den viser blandt andet, at støjbelastningen hos naboerne til forbindelsen bliver mindre i forhold til beregningerne i den første VVM fra 2011. - Den opdaterede VVM-undersøgelse ændrer ikke på valget af linjeføring over Egholm, som der er en bred politisk aftale om. Der er alene foretaget en mindre justering af VVM-undersøgelsen, der blandt andet resulterer i mindre nabostøj, og det finder jeg særdeles hensigtsmæssigt, siger transportminister Benny Engelbrecht (S)


I 2011 gennemførte Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse af mulige vejforbindelser over Limfjorden, der kan supplere de to eksisterende forbindelser. I forbindelse med en trafikaftale i 2014 blev det besluttet, at linjeføringen for en tredie limfjordsforbindelse blev fastlagt i Egholmlinjen. Beslutningen var baseret på Vejdirektoratets VVM-redegørelse og suppleret af en konsolidering af trafikberegningerne fra 2014. VVM-undersøgelsen er opdateret med nye beregninger af vejprojektet, miljøkonsekvensvurdering, trafikberegninger, anlægs- og samfundsøkonomi med videre.

 

- Den opdaterede VVM-undersøgelse ændrer ikke på valget af linjeføring over Egholm, som der er en bred politisk aftale om. Der er alene foretaget en mindre justering af VVM-undersøgelsen, der blandt andet resulterer i mindre nabostøj, og det finder jeg særdeles hensigtsmæssigt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

 

Med den opdaterede VVM-undersøgelse er der også beregnet samfundsøkonomi ud fra de nyeste tal. Her er resultatet, at den samfundsøkonomiske forrentning er 3,3-3,5 procent, hvilket er en smule mindre end oprindeligt beregnet.

 

- Selvom VVM-undersøgelsens samfundsøkonomiske beregning viser en lidt mindre god samfundsøkonomi end beregningerne fra den oprindelige VVM, så ændrer det ikke på behovet for en tredie limfjordsforbindelse. Jeg er tilfreds med, at vi nu står med et gennemarbejdet resultat, som vil danne et godt oplyst grundlag, som kan tages med videre i de kommende forhandlinger om fremtidens investeringer i infrastruktur, siger Benny Engelbrecht.

 

Transportministeriet oplyser, at det forventes, at forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan begynder i foråret 2021.
Interesserede kan se mere her:


Opdatering af VVM-undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelse afsluttet

 

3. Limfjordsforbindelse - Opdatering af VVM-undersøgelse

 

3. Limfjordsforbindelse - Resume af VVM-undersøgelse for Egholmlinjen

 

 

Mobilitet