NYHEDER 26. SEP 2023 KL. 11:34

Mobilitetsselskab med mange fjernbusser havde 36 millioner passagerer på seks måneder

Af: kollektivtrafik

Den tyske Flix-koncern med FlixBus, FlixTrain, Greyhound, Kamil Koç omsatte i årets første seks måneder for 860 millioner euro - cirka 6,4 milliarder kroner - og transporterede samlet over 36 millioner passagerer med sine busser og tog i de lande, hvor selskabet opererer


Flix peger på, at der er tale om en omsætningsfremgang på 54 procent og en passagerfremgang på 53 procent set i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen betyder, at Flix-koncernen fik et positivt driftsresultat på 26 millioner euro - cirka 195 millioner kroner - hvilket er en fremgang på 85 millioner euro i forhold til samme periode sidste år. I forhold til det samlede resultat for 2023 forventer Flix-koncernen en omsætningsfremgang på 25 procent i forhold til 2022.

I forbindelse med halvårsresultatet peger Flix-koncernen på, at koncernen har udvidet sine aktiviteter til også at omfatte Finland, Grækenland - og at aktiviteterne i Brasilien er blevet udvidet.

- Flix leverer bæredygtig og profitabel vækst. I løbet af første halvår af dette år har vi været i stand til at udvide vores tjenester på nye og eksisterende markeder. Vi fortsætter med at være en global succeshistorie inden for rejseteknologi, siger André Schwämmlein, der er administrerende direktør og medstifter af Flix.

I løbet af årets første seks måneder udvidede Flix sit netværk og startede to nye ruter til Grækenland og Finland. Virksomheden udvidede også sit netværk i Brasilien. Flix-koncernen, der nu har aktiviteter i 41 lande, forventer en vækst på 25 procent i den samlede omsætning.

Øget omsætning
I Europa transporterede Flix-koncernen over 24 millioner passagerer, hvilket var en stigning på 75 procent i forhold til samme periode sidste år. Omsætningen udgjorde 477 millioner euro, hvilket svarede til en vækst på 91 procent. I juni havde Flix over 2.000 europæiske stop i sit netværk. Med lanceringen af FlixBus' nye ruter til Finland og Grækenland dækker Flix nu det kontinentale EU-fastland.


I USA, Canada og Mexico rejste over fem millioner passagerer med FlixBus og Greyhound's tjenester, hvilket var en stigning på 33 procent. Omsætningen steg med 19 procent og beløb sig til 279 millioner euro. I Brasilien udvidede FlixBus sit netværkI med alt 35 nye byer i syv stater. Dermed er FlixBus også aktiv i det nordøstlige Brasilien.


I Tyrkiet rejse over 6,8 millioner passagerer med Flix' datterselskab Kamil Koç, hvilket var en stigning på 14 procent. Omsætningen endte på 88 millioner euro, hvilket svarer til en vækst på 34 procent.


Senere på året vil FlixBus kører ind i Chile. Til næste år vil FlixBus køre ind med aktiviteter i Indien.Fjernbustrafik