NYHEDER 28. SEP 2021 KL. 09:02

Movia tjekker løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken med bistand fra 3F

Af: kollektivtrafik

I 2017 nedsatte trafikselskabet Movia, der står for den kollektive transport med busser og i flextrafik-biler på Sjælland og Lolland-Falster, et kontrolpanel med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, herunder 3F, der yder bistand i forhold til at kontrollere ordnede løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken


En artikel i oktobernummeret af fagbladet Chaufføren, som udgives af Københavns Chauffører, tegnes der ifølge Movia's opfattelse et billede af trafikselskabet som en virksomhed, der ikke tager ansvar for løn- og arbejdsvilkår for de ansatte i flextrafik. Artiklen har fået Movia til at reagere, og selskabet peger på, at det er afgørende, at leverandørerne af flextrafik har samme høje standarder for løn og arbejdsvilkår, som Movia selv efterlever. Derfor er det nedsatte kontrolpanels arbejde meget værdifuldt, påpeger Movia.
 
Arbejdet i kontrolpanelet er at kontrollere stikprøver af ansatte chaufførers løn- og arbejdsvilkår. Er tingene ikke i orden, bliver der stillet krav med det samme om at rette op. Det har blandt andet ført til, at der er operatører, hvis kontrakter er blevet opsagt af Movia.

Movia medgiver, at ikke alt er rosenrødt i branchen, men arbejdet i kontrolpanelet betyder, at der bliver taget hånd om at sikre ordnede forhold for de ansatte i de virksomheder, som Movia har flextrafik-kontrakter med.

Stikprøverne viser, at der er fortsat plads til forbedring. Hvor kontrollen i 2020 - for andet år i træk - viste en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer, har stikprøver i sommeren 2021 vist et ikke tilfredsstillende niveau.

Movia følger op på, at der omgående rettes op på forholdene, ellers kan man ikke køre flextrafik for selskabet.


Movia understreger, at selskabet tager ansvar for løn- og arbejdsvilkår og ikke accepterer brodne kar. Derfor sætter selskabet pris på det tætte samarbejde i kontrolpanelet.Flextrafik