NYHEDER 27. SEP 2022 KL. 12:48

Beregninger fra Vejdirektoratet: Myldretiden rammer hårdest mandag morgen

Af: kollektivtrafik

Myldretiden rammer hårdest mandag morgen

Nye beregninger fra Vejdirektoratet viser, at trafikpropper og kødannelser er værst mandag og tirsdag morgen. Til gengæld er der sket et tydeligt fald i trængslen på fredage. Det kan være nyttig viden, hvis man eksempelvis vil planlægge en ugentlig hjemmearbejdsdag eller bare gerne vil undgå at sidde fast i trafikken


Nogle morgener føles det, som om trafikken bare snegler sig afsted, og køerne på motorvejene strækker sig, så langt øjet rækker. Særligt trafikanter i København og omegn kan sikkert have en oplevelse af, at alle hverdage begynder og slutter med at sidde i kø på motorvejen.

Men faktisk er der væsentlige forskelle, hvis man ser på trafikmønstret for de enkelte dage i ugens løb, og nu har Vejdirektoratet udarbejdet et trængselsindeks, som viser, hvordan trængslen fordeler sig over en normal arbejdsuge.

Der er alternativer til personbilen
Vejdirektoratets beregninger viser blandt andet, at trafikken klumper mest sammen mandag og tirsdag morgen mellem kl. 07.30 og 08.30. Derudover viser tallene, at der typisk er mere trængsel i morgenmyldretiden end om eftermiddagen. Det skyldes formentlig, at trafikken netop om morgenen er koncentreret i et kortere tidsrum.

- Det er både irriterende og dyrt at sidde i trafikkøerne. Nu har vi tal, der viser, hvornår det er værst, og dermed er der mulighed for at planlægge lidt bedre. Og skal man afsted mandag morgen i myldretiden, kan det være en overvejelse, om toget, bussen eller samkørsel er en mulighed. Det kan spare både penge og tid for den enkelte og begrænse trængslen for alle, siger transportminister Trine Bramsen (S) i en kommentar til beregningerne.

Afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet forklarer, at der er meget transport af både mennesker og gods, som ikke så nemt kan flyttes til et andet tidspunkt.

- Men hvis man har fleksible arbejdstider og måske selv kan vælge, hvornår man lægger en hjemmearbejdsdag, så kan det være nyttigt at vide, hvilke dage og tidspunkter man helst skal undgå for ikke at sidde fast i trafikken. Vi spilder værdifuld tid, når vi holder i kø, og det koster både arbejdsgivere og samfundet penge, siger han.

Faktisk vil det også være en gevinst for klimaet, hvis færre kører samtidig på arbejde. Det er nemlig skidt for CO2-regnskabet, når trafikken bliver afviklet med mange opbremsninger og accelerationer, som man ser meget, når folk holder i kø.

Den kritiske trængsel i morgen- og eftermiddagsmyldretiden er mest udtalt i hovedstadsområdet - især Motorring 3 og de store indfaldsveje til København - og for delstrækninger for eksempel syd om Odense på Motorvej E20 og på strækningen rundt om Aarhus på Motorvej E45.

Trængselsindekset er baseret på 915 km motorvej og 215 km landevej, som primært dækker hovedstadsområdet og de vigtigste regionale motorveje på Fyn og i Jylland.

Vejdirektoratet har for nylig lanceret en kampagne om samkørsel og delebilisme. I dag sidder der i gennemsnit 1,08 personer i bilerne, når bilister pendler til og fra arbejde, og det er i høj grad med til at skabe øget trængsel i myldretiden.


Fakta om trængsel:

  • Danske trafikanter bruger i omegnen af 365.000 timer hver hverdag på grund af forsinkelser og kødannelse på vejene ifølge tal fra 2019. Det svarer til 84 millioner timer om året og til et samfundsøkonomisk tab på 28 milliarder kroner
  • I perioden fra 2010 til 2022 er trafikken steget med cirka 14 procent. I forbindelse med coronaepidemien har der været store udsving i trafikken, men nu nærmer trafiksituationen sig samme niveau som før corona
  • Antallet af personbiler i Danmark er vokset med 31 procent siden 2010


Figuren øverst viser det gennemsnitlige niveau af trængsel - dag for dag - og som det tydeligt fremgår, står det værst til med lange køer og ekstra rejsetid mandag og tirsdag morgen. Til gengæld kan man sjældent bruge tæt trafik som undskyldning for ikke at nå frem til tiden i weekenden dog med undtagelse af de travle ferieperioder og i forbindelse med helligdage.

Figuren viser også, at hverdagstrængslen er mindst fredag morgen, og at niveauet er faldet fra 2019 til 2022.Mobilitet