NYHEDER 30. SEP 2021 KL. 07:00

Nabo-generne fra Cityringen er reduceret

Af: Redaktionen

En særlig indsats med vedligehold af metrotogenes hjul på M3 Cityringen har nedbragt både vibrationsniveauet og antallet af klager fra naboerne, som er faldet markant. Metroselskabet har derfor besluttet at øge vedligeholdet fremadrettet. Samtidig har nye tests vist, at også behandling af skinnerne udvalgte steder på M3 kan have en gavnlig effekt.


Siden maj 2021 har Metroselskabet og leverandøren Hitachi Rail skruet op for vedligeholdelsen af metrotogenes hjul, da det har vist sig at have en gavnlig effekt på vibrationsniveauet, som nu er nedbragt til et stabilt, lavt niveau. Det er vibrationer, der skaber lyd, som for nogle naboer opleves som støj. Dette kan ses både på de vibrationsmålinger, som foretages løbende og på antallet af henvendelser fra naboer, der er faldet. Metroselskabet har derfor besluttet, at leverandøren fremadrettet oftere skal foretage vedligehold af metrotogenes hjul. Samtidig er der fortsat fokus på løbende at tage de tog ud af drift, som skaber flest vibrationer.
  
Hen over sommeren har eksperter fra rådgivningsvirksomheden Rambøll og leverandøren Hitachi Rail gennemført en række tests for at vurdere mulighederne for yderligere at nedbringe de gener, som nogle naboer oplever. De gennemførte tests undersøgte mulige positive effekter af en justering af skinnehældningen og sporvidden samt smøring af skinnerne. Undersøgelserne er nu afsluttet, og analyserne har vist, at smøring af skinner skal undersøges nærmere, da det muligvis kan have en gavnlig effekt på omfanget af vibrationer nogle steder på Cityringen. De øvrige tiltag viste ingen effekt, og der er således ikke grundlag for at arbejde videre med dem.
  
Trods et øget hjulvedligehold og udtagning af tog viser data, at der fortsat er steder på M3, hvor naboer føler sig generet af togdriften. Derfor arbejder Metroselskabet i samarbejde med rådgivere og leverandøren videre for at lokalisere årsagerne i håb om at kunne finde løsninger. Det sker blandt andet med opsætning af mere måleudstyr. Selv om der arbejdes videre med at nedbringe vibrationsniveauet, vil der dog formentlig også i fremtiden være naboer, der oplever, at nogle tog på M3 er hørbare. Ud af ca. 15.000 husstande oven på M3 Cityringens linjeføring har ca. 450 oplevet gener fra metrodriften siden åbningen i 2019.