NYHEDER 9. SEP 2021 KL. 11:59

Odense Letbane Naboer oplevede støj og vibrationer fra testkørsel

Af: Redaktionen

Odense Letbane modtaget et mindre antal klager fra beboere, der har oplevet støj og vibrationer, da togene passerede.


Lørdag den 28. august 2021 kørte Odense Letbane de første testkørsler gennem midtbyen og videre ad Østre og Vestre Stationsvej til Bolbro. Hen over aftenen og de tidlige nattetimer kørte to tog frem og tilbage på strækningen mellem Bolbro og Hans Tausens Gade i city.

Steen Lykke, teknisk direktør ved Odense Letbane udtaler om klagerne fra beboerne:

- Jeg vil gerne beklage, hvis naboer langs letbanen har oplevet gener i forbindelse med vores testkørsel. De henvendelser, vi har fået om støj og vibrationer, kigger vi på og tager med videre i vores forberedelser af kommende testkørsler på strækningen.

Steen Lykke understreger, at de gennemførte testkørsler ikke kan forventes at give et realistisk billede af, hvordan det i fremtiden vil opleves at være nabo til letbanen. Han siger afsluttende:

- Testkørslen foregik på ru og uslebne skinner, hvilket øger støjniveauet. Forud for normal drift vil skinnerne naturligvis blive slebet - og det forventer vi også vil være tilfældet i forbindelse med højere frekvens af testkørsler senere i år.

To letbanetog kørte parallelt

Testkørslen var tilrettelagt sådan, at to tog helt ekstraordinært kørte parallelt i sporene – og at de blev presset med maksimale accelerationer og tilsvarende skarpe opbremsninger. Også dette kan have skabt støj og vibrationer på et niveau, som ikke svarer til almindelig letbanedrift.      

Senere på året planlægger Odense Letbanes entreprenør testkørsler, hvor måling af støj og vibrationer specifikt indgår. Det sker med henblik på at sikre, at letbanen overholder de grænseværdier, der er fastlagt i projektet.  Letbaner/Metro