NYHEDER 14. JAN 2021 KL. 17:00

Nordjylland får tilskud til plan om flere klima-venlige busser

Af: kollektivtrafik

Region Nordjylland har fået 16 millioner kroner fra Statens pulje til "grønne" busser. Det vil bidrage til at indfri Regionsrådets ambitioner og planen om at sende yderligere 65 klimavenlige regionalbusser ud på de nordjyske veje inden januar 2022


Håndsrækningen på de 16 millioner kroner kommer efter, at Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab i samarbejde havde ansøgt Statens pulje til fremme af CO2-reducerende busser.

Puljen var på 75 millioner kroner i 2020, og den kunne søges af regioner og ø-kommuner til at dække en del af de merudgifter, der er forbundet med grøn omstilling af busser.

Tilskuddet fra Statens pulje kommer i forlængelse af, at Region Nordjylland i december indgik en særlig klimaaftale med regeringen og Transportministeriet. Aftalen forpligter Region Nordjylland til at sætte yderligere fart i grøn omstilling af den kollektive trafik for der igennem at bidrage til det nationale mål om en 70 procent CO2-reduktion i år 2030.

Men da busser, som kører på eksempelvis el, biogas eller brint stadig er dyrere i indkøb og drift end traditionelle dieselbusser, er politikerne i Regionsrådet i Nordjylland glade for, at Staten med sit tilskud fra den grønne omstillingspulje også sætter handling bag de fælles ambitioner på klimaområdet.

- I Regionsrådets arbejde med kollektiv trafik prøver vi hele tiden at skabe balance mellem et økonomisk ansvarligt udbud af regionalbusruter i hele Nordjylland på den ene side og vores ambition om en klimavenlig drift på den anden. Så vi er glade for ethvert bidrag der gør, at vi kan tage yderligere skridt i den grønne omstilling, siger Ole Stavad, formand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling.

Nordjylland kører frem med bæredygtig kollektiv trafik
Region Nordjylland er i øjeblikket godt i gang med at gøre den regionale buskørsel CO2-neutral, hvilket er målet frem mod 2025. Passagerer på regionalruten Aalborg-Frederikshavn har siden 2014 kunnet køre med CO2-neutrale biogasbusser, som dengang var de første af sin slags i Danmark. Siden da er mange flere biogasbusser kommet til, og så sent som i foråret sidste år gik Region Nordjylland igen forrest med en ny teknologi, der skærer i CO2-udledningen. Det skete da Danmarks første brintbusser blev indsat på regionalruten Aalborg-Hjørring som led i EU-projektet 3Emotion.

Initiativerne er udtryk for regionens årelange ambition om at gå forrest i den grønne omstilling af den kollektive trafik til glæde og gavn for både miljøet, passagererne og udviklingen i det nordjyske erhvervsliv, hvor flere virksomheder også på globalt plan er med i forreste række med grønne teknologier.

Senest har Nordjyllands Trafikselskab og Region Nordjylland sat gang i udbuddet på de 65 busser, hvortil Statens pulje har givet tilskud, fordi regionen har stillet krav om brug af et fossilfrit drivmiddel.

Det vil reducere udledningen af CO2 fra de pågældende busser med omkring 90 procent. Samlet set vil CO2-udledningen fra den regionale busdrift i Nordjylland blive mere end halveret. De nye busser forventes i drift senest i januar 2022.

Derefter er det Region Nordjyllands plan, at man i de efterfølgende fire-fem år vil gennemføre en grøn omstilling af busserne på de resterende regionalruter i takt med, at disse kommer i udbud.

Kollektiv Trafik Forum har i begyndelsen af februar tre webinarer om grøn, regional bustrafik. Tilmeld dig på www.crowdcast.io/kollektivtrafikforumKTF Transmission Bæredygtighed