NYHEDER 4. OKT 2021 KL. 15:22

Ny pulje til grøn omstilling af færger

Af: kollektivtrafik

Mandag 1. november træder Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger i kraft. Med bekendtgørelsen får danske indenrigsfærgeruter mulighed for at søge om tilskud til grøn omstilling af deres færger


Der er afsat 233 millioner kroner til puljen i 2021, hvoraf de 148 millioner kroner er afsat til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger, mens de 85 millioner kroner er afsat til grøn omstilling af både kommunalt drevne og kommercielle indenrigsfærger.
 
Tilskuddet er på 25 procent af de støtteberettigede omkostninger. Det er både muligt at søge om tilskud til projekter, der er på et tidligt stadie, projekter fra eventuelle tilbudsgivere, der agter at byde på udbud af danske indenrigsfærgeruter, samt mere modne projekter, hvor ansøgeren er klar til at indgå aftale om anskaffelse eller retrofit umiddelbart efter et eventuelt tilsagn er givet.


Transportministeriet har derudover afsat en pulje på 2 millioner kroner i 2021 til rådgivning og information om grøn omstilling af indenrigsfærger.

Interesserede kan læse mere her:


Ansøgningen skal være modtaget af Trafikstyrelsen senest den 15. november 2021, og der kan søges om tilskud til anskaffelse af nye færger eller til retrofit af eksisterende færger.


Interesserede kan læse mere her:

 

Der er endvidere afsat yderligere 50 millioner kroner til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger i 2022. Bekendtgørelse herom følger.Energi og miljø Færgeruter