NYHEDER 1. JUL 2022 KL. 10:40

Nye støjmålinger retter fokus mod letbane-entreprenører

Af: kollektivtrafik

I første halvdel af maj gennemførte Odense Letbanes rådgiver, Cowi, kontrolmålinger af vibrationer og lavfrekvent støj ved togpassager på 10 udvalgte adresser, der alle ligger få meter fra letbanestrækningen. COWI har analyseret det omfattende datamateriale og nu videregivet en sammenfattende rapport til Odense Letbane P/S


Resultatet af målingerne viser, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Det gælder især ved togpassager på nærmeste skinne, hvor der i enkelte tilfælde er tale om overskridelser ved samtlige målinger.

- Kontrolmålingerne tegner desværre et andet billede end dét, vi tidligere i år blev præsenteret for, da vores entreprenør, Comsa, overleverede måleresultater, som alle holdt sig inden for de vejledende grænseværdier. De mange støjklager, vi har modtaget fra borgerne hen over foråret, har rejst mistanken om, at noget ikke stemte - og nu er denne mistanke så bekræftet i form af konkrete måledata, siger Jesper Rasmussen, der er bestyrelsesformand ved Odense Letbane P/S.


- Det bringer os i en situation, hvor vi i første omgang må fortælle Comsa, at vi ikke har fået det produkt, der er aftalt i kontrakten - og så må Comsa træde til for at udbedre forholdene. Det vil sige kigge anlæggets design efter i sømmene og komme op med en plan, der bringer vibrations- og støjniveauerne ned, fortsætter han og tilføjer:


- Samtidig holder vi tæt dialog med vores togleverandør, Stadler, som har ansvar for, at det kørende materiel lever op til de specifikationer, vi er blevet lovet. Også på dette punkt rejser de nye målinger nogle spørgsmål, som vi skal have besvaret.


Ud af de ti adresser, hvor COWI har foretaget kontrolmålinger, er vibrations-overskridelserne mest markante på henholdsvis Nyborgvej, Østre Stationsvej (to adresser), Vestre Stationsvej og Stadionvej. Her er der tale om overskridelser ved stort set alle målinger ved passager på nærmeste skinne.

På Middelfartvej-adressen er der vibrations-overskridelser ved hver tredje passage, mens der er få eller ingen overskridelser ved henholdsvis Hotel Odeon, Ørbækvej, Hans Jensens Stræde og Kærlandsvænget.

Ny task force med alle parter
Odense Letbane sammensætter nu en særlig Task Force med COMSA, Stadler, Keolis (operatør) og Odense Letbane P/S med henblik på at involvere alle relevante parter i arbejdet med at løse støjudfordringerne.

Odense Letbanes tekniske direktør, Thomas Sjøgren, er udpeget som leder af Task Force-enheden.Letbaner/Metro