NYHEDER 8. JUN 2022 KL. 11:09

Nye vigespor på Svendborg-banen skal analyseres

Af: kollektivtrafik

Ny strategisk analyse af mulighederne for at etablere vigespor på strækningen bliver sat i gang og forventes klar i starten af 2023. Med nye vigespor kan kapaciteten på banen mellem Svendborg og Odense øges


Med i alt seks millioner kroner sætter forligskredsen bag Infrastrukturaftale 2035 (S, V, DF, SF, R, EL, K, LA, ALT og KD) gang i undersøgelsesarbejdet med at forbedre forholdene for passagererne på Svendborgbanen.

Der er afsat én million kroner til en strategiske analyse og fem millioner kroner til den videre undersøgelse af konkrete vigespor på Svendborgbanen. Den strategiske analyse forventes færdig i begyndelsen af 2023.

Formålet med projektet skal være at gøre togtrafikken mere robust med færre forsinkelser og potentielt en kortere rejsetid for passagererne og samtidig tage højde for, at der i fremtiden skal køre batteritog på strækningen. Derudover skal analysen indeholde et estimat for, hvad det vil koste at anlægge et vigespor.

Endeligt skal analysen også belyse fordele og ulemper ved at koble togtrafikken på Svendborgbanen sammen med den øvrige regionale togtrafik efter åbningen af den nye bane over Vestfyn.

Trafikstyrelsen står for at gennemføre den strategiske analyse i samarbejde med relevante parter, herunder Banedanmark, Arriva og lokale parter.Tog og jernbaner