NYHEDER 29. SEP 2023 KL. 11:50

Nyt bus-udbud i Region Midtjylland bliver med både el og diesel

Af: kollektivtrafik

På grund af usikkerhed om prisen på el-busser åbner politikerne i Region Midtjylland besluttet, at give mulighed for at fortsætte med dieseldrevne busser i en kort periode i den sydøstlige del af regionen. Det overordnede mål er fortsat, at den regionale bustrafik være CO2-neutral i 2030


Baggrunden for at busoperatører kan byde ind med dieseldrift et stykke tid endnu er den aktuelle situation med øgede omkostninger og lavere passagerindtægter. Da der samtidig er behov for en klimaindsats og at prisen på el svinger meget, er det en udfordring at sætte rammerne for kommende udbud af bustrafik

Konkret er Midttrafik ved at forberede et udbud af kørsel med 57 busser til den sydøstlige del af regionen. Og selv om el er det foretrukne drivmiddel, har regionsrådet besluttet at åbne mulighed for, at fortsætte med diesel i tanken i fire år mere.

- Som politikere skal vi beslutte nogle rammer, der både kan sikre billetpriser, der er til at betale, at der overordnet er sammenhæng i økonomien og samtidig sørge for en busdrift, som er i tråd med vores mål om at blive CO2-neutrale. Den model, vi nu har besluttet er den, der bedst sikrer, at de forskellige ender mødes, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Regionsrådets beslutning betyder, at der skal gives tilbud på både el-busser (på en tiårskontrakt) og eller på dieselbusser (på en fireårskontrakt). Ender det med diesel i tanken, kan kontrakten så genudbydes i 2029 med krav om CO2-neutralitet. En del af de lokale ruter i udbuddet finansieres primært af Horsens og Hedensted kommuner. Derfor skal de endelige rammer for det samlede udbud i den kommende tid aftales mellem regionen og de to kommuner.

Siden 2022 har der kørt 36 el-busser ud på de regionale ruter, og Midttrafik har gode erfaringer med kørslen. Men stigende priser og leveringstid på el-busser har skabt usikkerhed i forhold til det nye udbud, og Midttrafik vurderer, at regionens omkostninger risikerer at stige med op mod 20 procent, hvis de 57 busser i udbuddet skal være el-busser til el.

- Regionen arbejder lige nu i en række projekter med at gentænke den kollektive trafik, så vi i fremtiden kan tilbyde borgerne både effektive, billige og grønne mobilitetsløsninger. Det kræver blandt andet, at vi holder skarpt øje med økonomien, for uanset om de kører på el eller diesel, så er busser altså kun bæredygtige, hvis der er passagerer med i dem, siger regionsrådsformanden.

Flere udbud på vej
I de kommende år udbydes en væsentlig del af den regionale kørsel. Ambitionen er fortsat i den forbindelse at omstille til CO2-neutrale drivmidler.

Midttrafik planlægger at gennemføre næste udbud af regional buskørsel i Østjylland og på Djursland i 2024/2025, hvor de nuværende kontrakter udløber i juni 2026. Det gælder 99 busser med cirka 260.000 køreplantimer. Det forventes, at regionsrådet skal tages stilling til vilkårene for dette udbud i løbet af næste år.