NYHEDER 6. JAN 2022 KL. 10:27

Odense Letbane åbner i maj 2022

Af: Redaktionen

Entreprenøren COMSA har kort før jul præsenteret en opdateret tidsplan overfor anlægsselskabet Odense Letbane P/S for færdiggørelse af projektets anlægsarbejde og testforløb frem mod endelig driftsstart med passagerer. Det betyder at Odense Letbane kan forventes at åbne for passagerer i anden halvdel af maj 2022.


COMSA forventer at overlevere det færdige projekt i sidste halvdel af april. En mere detaljeret plan beror på videre drøftelser i begyndelsen af 2022 mellem COMSA og Odense Letbane P/S.

- Vi har den 23.december orienteret vores ejerkreds om COMSAs reviderede tidsplan, som vi foreløbigt tager til efterretning, om end der fortsat udestår enkelte uafklarede punkter, som vi taler videre med COMSA om i de første uger af 2022, siger Mogens Hagelskær, adm. direktør ved Odense Letbane.

- Tidsplanen indebærer, at vi kan forvente driftsstart i sidste halvdel af maj 2022. Vi skal længere frem, før vi kan spore os ind på en konkret dato. Men for mig er datospørgsmålet ikke afgørende lige nu – det væsentlige er, om COMSA denne gang efterlever sin egen tidsplan, hvilket er forudsætningen for, at vi får projektet i mål inden for den tidsramme, vi styrer efter.

Mogens Hagelskær understreger, at der fortsat vil være forhold, der kan påvirke tidsplanen også i det afsluttende forløb.
- Alle de test, vi gennemfører i øjeblikket, handler blandt andet om at identificere eventuelle fejl og mangler, FØR vi begynder at køre med passagerer. Dét forbehold skal vi hele tiden have med i vores estimater. Vi er ikke i mål endnu.

Ved udgangen af 2021 indledte Odense Letbane testkørsler på hele den 14,5 km. lange strækning – og har dermed passeret én af de centrale milepæle i projektets sidste fase. COMSA har fortsat ansvar for at afvikle en lang række test og målinger – med efterfølgende godkendelse. Desuden udestår den sidste finish i dele af anlægsarbejdet. Alt sammen opgaver, der skal være på plads forud for projektets overlevering fra entreprenør (COMSA) til bygherre (Odense Letbane P/S) – den såkaldte handover.

Efter handover skal letbanens kommende driftsoperatør, Keolis, afvikle et flere uger langt træningsforløb frem mod endelig driftsstart.Letbaner/Metro