NYHEDER 20. JUL 2022 KL. 12:06

Odense Letbane analyserer støjproblemer sammen med leverandørerne

Af: Redaktionen

Støjproblemer i Odense Letbane er komplekse og har ingen nemme og hurtige løsninger


Det viser et nyt notat fra Odense Letbane, som har nedsat en Task Force med deltagelse af leverandørerne Comsa og Stadler samt operatøren Keolis. Her vil parterne heriblandt indsamle af erfaringer andre steder i Europa, se på justering af lyskryds samt foretage en analyse af kørselmønstre ifølge notatet.


Her nogle af de emner, som skal undersøges nærmere:
• Opsætning af permanent måleudstyr på udvalgte steder langs strækningen
• Fokus på smøring af hjul og skinner
• Analyse af kørselsmønstre i samarbejde med Keolis
• Indsamling af data/erfaringer fra øvrige steder i Europa
• Justeringer af lyskryds med henblik på optimeringer i forhold til letbanens design
• Stadler indsætter ekspertteam med henblik på målinger/analyser af hjulenes tilstand
• COMSA og COWI analyserer data med henblik på afdækning af forskelle i målinger

Der er desværre ikke udsigt til hurtige løsninger. Bestyrelsesformanden i Odense Letbane, Jesper Rasmussen forventer ifølge TV2 Fyn en tidshorisont på flere år, før permanente løsninger kan forventes.


Kilde: TV2 FynLetbaner/Metro