NYHEDER 24. JAN 2022 KL. 20:00

Odense Letbane måler et fald i den lokale opbakning

Af: Redaktionen

Opbakningen til letbanen er stadig større end modstanden, når man spørger borgerne. Det fremgår af en telefonisk spørgeskemaundersøgelse, som Megafon har foretaget på vegne af Odense Letbane. Det er sjette år i træk, at Megafon tager temperaturen på odenseanernes holdninger og forventninger til Odense Letbane.


Undersøgelsen viser, at andelen af odenseanere, som er ”positive” eller ”meget positive” over for letbanen er faldet fra 51 procent i 2020 til 45 procent i procent i 2021.


Tilsvarende er andelen af ”negative” eller ”meget negative” vokset fra 31 procent i 2020 til 33 procent i 2021.

Trods faldet i opbakning er der således stadig markant flere tilhængere end modstandere blandt borgerne i Odense.


- Vi kan være tilfredse med, at letbanen stadig nyder større opbakning end det modsatte. Og så må vi have tiltro til, at opbakningen igen vil stige, når letbanen kommer i gang, og odenseanerne selv kan opleve, hvor nem og komfortabel den er som transportmiddel, siger Steen Lykke, fungerende direktør ved Odense Letbane.


Opbakningen til og modstanden imod letbanen har ændret sig mere markant i årenes løb. I 2018, hvor anlægsarbejdet var på sit højeste, var cirka 42 procent imod letbanen, mens et mindretal på 39 procent bakkede op om projektet. Billedet skiftede over de følgende to år – med en opbakning på 51 procent i 2020 som det højeste niveau under selve anlægsarbejdet. Samtidig faldt modstanden til omkring 30 procent.


Erhvervslivet er kommet i tvivl
Megafon-målingen for 2021 viser øget skepsis blandt erhvervsdrivende omkring letbanens bidrag til økonomisk vækst.


Direkte adspurgt til, om letbanen kan bidrage til økonomisk vækst for erhvervslivet i Odense, erklærer hele 45 procent sig uenige, mens samme tal kun var på 33 procent i 2020. Tilsvarende er der sket et fald i andelen af erhvervsdrivende, der er enige i, at letbanen har positiv effekt på væksten i erhvervslivet – her var tallet 37 procent i 2020, mens det i 2021 er dalet til 32 procent.


- Også her er det vigtigt at huske, at vi stadig har til gode at se effekterne af en letbane i drift, ligesom det nok også hører med, at hele covid-situationen bidrager til usikkerhed og blandt andet har taget en del luft ud af folks appetit på at benytte offentlig transport, siger Steen Lykke.


Der bygges langs letbanen
Trods usikkerhed er der fortsat udvikling i investeringerne langs letbanesporet. Fra anlægsperiodens begyndelse og frem til nu er der således investeret for mere end 25 milliarder kroner i byggerier langs letbanen.

 Letbaner/Metro