NYHEDER 19. MAJ 2021 KL. 14:00

Politisk flertal er enig om en rammeaftale for kommende sommer- og erhvervspakke

Af: kollektivtrafik

Gennem coronatiden har S-Regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier holdt hånden under dansk erhvervsliv med en række hjælpepakker. Selvom hverdagen for de fleste er på vej tilbage, er det ifølge S-Regeringen fortsat vigtigt med initiativer, der hjælper turismen, oplevelsesindustrien, kulturen og andre hårdt ramte erhverv og som styrker eksporten. Derfor har S-Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten og Konservative indgået en rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke på 1,65 milliarder kroner. Derudover er de blevet enige om at lade de generelle hjælpepakker ophøre 1. juli 2021


Der vil fortsat være nogle virksomheder, der også er påvirket af coronakrisen, når restriktionerne er ophævet. Det gælder særligt inden for turismeerhvervet og oplevelsesindustrien samt deres underleverandører. Derfor er regeringen og aftalepartierne enige om at følge anbefalingerne fra ekspertgruppen om udfasning af hjælpepakker om at erstatte de generelle kompensationsordninger med nye, tilpassede ordninger, som er særligt fokuserede på udsatte virksomheder.

- Vi står et stærkt sted i Danmark, hvor dagligdagen mere og mere ligner sig selv igen. Desværre er der brancher, hvor krisen stadig trykker. Derfor er er jeg glad for, at vi nu har fundet en balance, hvor vi kan udfase de generelle hjælpepakker. Samtidig skal vi give et hårdtprøvet turismeerhverv og eksportvirksomheder gode vilkår for at få hjulene i gang igen. Nu hvor rammeaftalen er på plads, ser jeg frem til at forhandle videre med de andre partier, så vi i fællesskab får gang i dansk økonomi og vores erhvervsliv, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Rammeaftalen indeholder blandt andet:

  • En ramme til turismeerhvervet på 295 millioner kroner
  • En ramme på 400 millioner kroner til særligt udsatte sektorer
  • En ramme til eksportinitiativer på 155 millioner kroner i 2021 og 75 millioner kroner årligt i 2022-2023
  • En ramme til sårbare, mennesker med handicap, børn, unge og ældres trivsel på 165 millioner kroner
  • En ramme på 110 millioner kroner til billigere indenrigstransport i sommerperioden
  • En ramme på 330 millioner kroner til tiltag målrettet kulturområdet


Corona