NYHEDER 26. NOV 2020 KL. 05:00

Power-to-X-aktører samles om anbefalinger til national strategi

Af: kollektivtrafik

Power-to-X er afgørende for at nå de klimamål, som S-Regeringen med Folketingets opbakning har sat for at erstatte energi fra fossile brændstoffer med mere bæredygtig energi til industri og transport. Erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, Dansk Energi, har samlet afgørende virksomheder på tværs af værdikæden til at stå bag konkrete anbefalinger til S-Regeringen om, hvordan en dansk Power-to-X-strategi kan udformes


Teknologien for produktion af mindre klimabelastende brændsler til industri, lastbiler, busser, færger og fly gennem Power-to-X er kendt. Men skalaen skal op og prisen skal ned, så alternativet kan konkurrere med de fossile produkter, der anvendes i dag. Både skalering og omstilling skal ske i løbet af de kommende ti år, og de første skridt vil kræve politisk handling. Det viser rapporten ”Anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X”, som fornyligt blev lagt frem for alle interesserede.

Bag rapporten står Dansk Energi og 17 danske virksomheder inden for produktion af mere bæredygtig energi samt de største danske forbrugere af energi-intensive brændstoffer. Rapporten indeholder en række anbefalinger til S-Regeringens kommende nationale Power-to-X-strategi, og parterne rakte både rapport og anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

- Læringskurven vil være stejl, hvis vi skal lykkes med at smide det fossile på porten og erstatte det med grønne brændsler på kun ét årti. Men vi tror på, at det kan lade sig gøre. Danmark er ikke i førerfeltet, når det gælder at omdanne el til brint og videre til brændstoffer, som kan anvendes i tung transport og industri. Men vi kan nå det endnu. Det kræver, at vi handler hurtigt politisk og vedtager en ambitiøs strategi, hvor hele værdikæden forpligter sig, siger Dansk Energis administrerende direktør, Lars Aagaard.

Han peger dermed på, at det haster.

Rapporten slår fast, at Danmark har chancen for at skabe en ny industri bygget op omkring Power-to-X, og at Power-to-X brændsler kan give et væsentligt bidrag til, at danske transportvirksomheder kan nå deres klimaambitioner. Dertil kommer, at Power-to-X-brændsler bliver afgørende for, at det danske samfund kan nå de fastsatte klimamål, og at verden kan leve op til ambitionerne i Paris-aftalen fra 2015.

Uden de første politiske beslutninger om rammer, kan vi ikke overkomme det paradoks, at alle venter på alle. Industri, lastbiler, færger og fly vil ikke efterspørge og forpligte sig til at aftage Power-to-X-produkter, før prisen på dem er faldet. Men priserne falder først, når produktionen stiger. Og det sker først, når forbrugerne efterspørger eller forpligter sig til at aftage produkterne. Derfor er det vigtigt med rammevilkår, der kan skabe tillid - og det er en politisk opgave at lægge dem.

Løser vi ikke dette Power-to-X-paradoks vil udviklingen gå alt for langsomt, og vi vil gå glip af de kommercielle og klimamæssige muligheder, der er inden for rækkevidde.


Rapporten konkluderer derfor, at det er vigtigt, at hele værdikæden er med i en kommende Power-to-X-strategi, så hvert led forsikres med de rette politiske rammer.

- For luftfarten og store dele af den tunge transportsektor hænger strategien for at realisere en grøn omstilling tæt sammen med udviklingen af Power-to-X-brændstoffer. Teknologien er til stede, men en bæredygtig kommercialisering og opskalering af produktionen afhænger af, at vi hurtigt får de rette politiske rammer omkring både produktion og forbruget. Hvis det lykkes, kan Danmark også på dette område spille en vigtig rolle i at forsyne fremtiden med bæredygtig energi, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør, Københavns Lufthavne og en af virksomhederne, der står bag anbefalingerne.

Ulrik Stridbæk, der er chef for energiøkonomi i energiselskabet Ørsted, peger på, at Danmark med sine stærke erhvervskompetencer inden for både energi og transport har forudsætningerne for at blive en førernation inden for Power-to-X.

- Med de rigtige rammevilkår, der både understøtter udbud- og efterspørgselssiden af Power-to-X-brændstoffer, kan vi bevare danske virksomheders langsigtede konkurrenceevne, sikre arbejdspladser og skabe det næste grønne erhvervseventyr i Danmark - til gavn for både klimaet og økonomien, siger han.


Hvis strategien lykkes, vil Danmark ifølge Danske Energi ikke bare stå med en ny grøn industri, der kan reducere de nationale emissioner og skabe danske arbejdspladser, men også give danske virksomheder en international Power-to-X-førertrøje.

Forslaget til strategi indeholder fire nøglekomponenter:

  • En ramme for en ambitiøs Power-to-X indsats, der sikrer, at Danmarks væsentlige styrker indenfor Power-to-X, udnyttes til, at Danmark bliver fossilfrit, samt bidrager til global grøn omstilling via eksport af energi og teknologi. Ambitionen skal som minimum understøtte en udledningsreduktion på 2,5 mio. ton CO2 i Danmark.
  • Et nationalt spor, der kickstarter den danske Power-to-X-indsats ved hjælp af subsidier og regulering, samt lægger det strukturelle grundlag for fuld industrialisering af markedet. Fokus er på produktion af brint og Power-to-X-brændsler for at øge kompetencer og reducere omkostninger, men i lige så høj grad for at modne den grønne efterspørgsel.
  • Et internationalt spor, der skaber rammerne for et internationalt marked, hvor værdien af grøn brint er tydelig. Et marked, der også skubber på efterspørgslen af Power-to-X, så konkurrencesituationen for vores industri og transporterhverv ikke forringes og vores kommende Power-to-X-industri har et marked at afsætte deres produkter i.
  • En handlekraftig governance, der sikrer fremdrift i den danske indsats. Power-to-X er et uberørt område, og vi kan ikke forudse udviklingen. Det er virksomhederne, der skal investere på både produktions- og forbrugssiden. Det er dem, der har hånden på kogepladen men også fingeren på pulsen. Der skal etableres en klar governancestruktur for, hvordan erhvervslivet løbende involveres og tages med på råd i fremtidige tilpasninger af Power-to-X-strategien, og hvor regeringen sikrer sig en løbende rapportering på strategiens realisering.


Følgende virksomheder og organisationer står bag anbefalingerne

Dansk Energi
Andel
COWI
Danfoss
DI

DSV Panalpina
Energinet
Haldor Topsøe
ABB Power Grids Denmark A/S, Hitachi ABB
Københavns Lufthavne A/S

Maersk
Norlys
SAS Danmark
Dansk Shell
Siemens Energy

Vattenfall Danmark
Yara Danmark A/S
Ørsted

 

Anbefalingerne kan ses her:

 Power-2-X