NYHEDER 5. FEB 2021 KL. 14:09

Ny rapport om batterielektriske tog: Prisen på ladeinfrastruktur er knap seks procent af prisen for fuld elektrificering

Af: kollektivtrafik

Banedanmark har gennemført en indledende undersøgelse af, hvordan det ikke-elektrificerede statslige jernbanenet potentielt kan forberedes til batteritog i fremtiden. Undersøgelsen viser blandt andet, at en indførelse af batteritog giver en CO2-reduktion på 30.000 ton årligt


Undersøgelsen viser også, at de nødvendige investeringer i ladeinfrastruktur er i størrelsesordenen 750 millioner kroner. Til sammenligning skønnes det at koste mellem 13 og 14 milliarder kroner at elektrificere de tilsvarende strækninger med køreledninger.

Banedanmark har på baggrund af, at markedet inden for batteritog til regionalbaner er i hastig udvikling, foretaget undersøgelsen ”Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift”. Den indledende undersøgelse afdækker mulighederne og omfanget af den nødvendige infrastruktur til at muliggøre batteri-elektrisk togdrift i Danmark.

Banedanmarks undersøgelse omfatter hele det statslige jernbanenet, hvor der ikke er eller igangsat elektrificering med køreledninger.

- Undersøgelsen fra Banedanmark er meget interessant læsning. Det er første gang, at vi i Danmark har set på, hvordan vi kan gøre hele den statslige togdrift grøn. Der er naturligvis kun tale om et indledende skridt, og vi skal derfor blive klogere på de teknologiske muligheder, men det tegner til, at en investering i batteritog og infrastrukturen hertil, giver god mening både ud fra et klimamæssigt og økonomisk perspektiv, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).


Interesserede kan hente analysen ”Omstilling af jernbaneinfrastruktur til batteridrift” her: