NYHEDER 20. APR 2022 KL. 17:00

Pulje på 250 millioner kroner skal gøre den kollektive trafik mere bæredygtig

Af: kollektivtrafik

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 250 millioner kroner til flere mindre miljøbelastende busser og accelerering af omstillingen til mere bæredygtig flextrafik


De 250 millioner kroner, som S-Regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne har afsat som en del af Infrastrukturplan 2035, er målrettet regionale busruter, men kommunale ruter kan indgå, hvis de indgår i fælles udbud.

Pengene i puljen skal være med til at hjælpe regionerne med at efterleve klimasamarbejdsaftalerne, som de har indgået med S-Regeringen, ved at yde tilskud til grønne investeringer.

Det er tidligere set, at der kan laves udbud af bybusser, hvor nulemission ikke koster mere, og puljen skal give et skub til at få de længere regionale ruter med, hvor en omstilling besværliggøres af blandt andet rutens længde.

Puljen prioriterer midler til projekter, som omfatter nul-emissionskøretøjer eller -busser samt ladestandere. Herudover ønsker man med puljen at fokusere på en mere langsigtet omstilling ved at præge udviklingen mod nul-emissionsbusser, der også på lang sigt er bæredygtige. På samme måde gælder det ved indkøb af nul-emissions-flextrafik, hvor man ønsker at fremme omstillingen af flextrafikken, som ikke er lige så langt fremme som på busområdet, samtidig med at man opnår positive sideeffekter på omstillingen til nul-emissionsbiler på taximarkedet.

Flextrafikken er et nyt element, der ikke indgik i sidste års pulje til mere bæredygtige busser, og her er særligt etableringen af ladeinfrastruktur en central forudsætning.Fakta:

  • I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 250 millioner kroner med årlig udmøntning på 50 millioner kroner over perioden 2022-2026 til den offentlige kollektive trafik
  • Ansøgningsfristen til puljen er 15. september i 2022 og 10. august i årene 2023-2026, hvorefter der skal tages politisk beslutning om, hvordan puljemidlerne prioriteres
  • Det er regioner, kommuner eller trafikselskaber, eventuelt i samarbejde med andre parter, der udfører offentlig servicetrafik, der kan søge om midler fra puljen til nulemissionskøretøjer eller ladestandere
  • I 2021 var cirka 500 ud af knap 3.300 busser i den offentlige kollektive trafik CO2-neutrale eller nul-emissionsbusser


Energi og miljø