NYHEDER 21. JAN 2021 KL. 15:52

Region Sjællands første regionale busrute omlægges til eldrift i 2022

Af: kollektivtrafik

Nu omlægges den første regionale buslinje fra diesel til mere miljøvenlig eldrift. Det bliver buslinje 230R, som kører mellem Roskilde og Frederikssund. Det bliver ikke alene Region Sjællands første buslinje på el, men også en af Danmarks allerførste regionale eldrevne buslinjer


Fra december 2022 vil buslinje 230R, der kører mellem Roskilde og Frederikssund, blive omlagt fra dieseldrift til den langt mere miljøvenlige eldrift. Det står klart, efter at linen har været i udbud gennem trafikselskabet Movia. Buslinjen mellem Roskilde og Frederikssund bliver Region Sjællands første buslinje på el og en af Danmarks allerførste elektriske regionale buslinjer.

Region Sjælland og de andre regioner indgik i slutningen af 2020 klimasamarbejdsaftaler med staten. Heri indgår fælles ambitioner om en grøn omstilling af regionernes busser, tog og egne transportmidler. Regionen Sjælland modtager desuden tilskud fra den statslige Grøn buspulje til omlægningen af buslinje 230R.

- Samarbejde mellem regionen og staten kan accelerere den grønne omstilling. Det viser denne sag. Det er fortsat nødvendigt med tilskud fra staten, men de er givet godt ud. Jeg håber, at denne sag baner vejen for andre samarbejder for eksempel omkring indførelse af batteritog på lokalbanerne, siger Heino Knudsen, der er formand for Region Sjælland.

Region Sjællands stramme økonomiske rammer har hidtil forhindret regionen i at omlægge sine buslinjer til mere miljøvenlige drivmidler. Det har samtidigt været usikkert, om eldrift teknologisk var realistisk på de lange regionale buslinjer. Buslinje 230R viser, at det er teknologisk muligt, og at merudgifterne ikke er helt så store som ventet.

- Jeg er meget glad for, at regionen nu er i gang med den grønne omstilling af busserne. Mange kommuner er allerede i gang, og det er måske passende, at 230R starter i Roskilde, som var den første by i Danmark med elbusser. Det er en vigtig udvikling - men det er også vigtigt, at omstillingen sker, uden at vi skal skære i det samlede kørselsomfang, siger Peter Isbrandt Jacobsen (DF), som er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

Movia vurderer, at eldrift stadig alt andet lige er dyrere end dieseldrift. Udgifterne til driften af buslinje 230R falder dog med ca. 1,8 millioner kroner pr. år ved overgangen til eldrift grundet helt ekstraordinære forhold på netop denne linje. Det skyldes blandt andet indførelsen af en lidt anden bustype med færre aksler og dermed mindre driftsomkostninger samt en meget skarp konkurrence ved udbuddet.

Den statslige Grøn Buspulje støtter herudover omlægningen med ca. 6 millioner kroner. Grøn Buspulje skal bidrage til, at der kommer flere grønne busser i regionerne og i ø-kommunerne. Puljen udmøntede 75 millioner kroner i slutningen af 2020 til en række projekter herunder omstillingen af buslinje 230R


Fakta om el-busser på linje 230R:

  • Buslinje 230R er Østdanmarks største buslinje i R-nettet med over 800.000 passagerer
  • Buslinje 230R forbinder Roskilde og Frederikssund via Hornsherred. Finansieringen deles med Region Hovedstaden. Region Sjællands tilskud udgør ca. 4,8 millioner kroner pr. år.
  • Buslinjen overgår 11. december 2022 til betjening med elbusser


Bæredygtighed