NYHEDER 25. JUN 2020 KL. 08:00

Regionsrådet på Sjælland stemte for nye skinner på Østbanen

Af: kollektivtrafik

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede onsdag enstemmigt at gå videre med en sporrenovering af den regionale Østbane, der forbinder Køge med henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig. Beslutningen betyder, at anden fase af sporrenoveringen sættes i gang. Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) understreger, at den politiske kampen for at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg fortsætter


Region Sjælland fortsætter arbejdet hen imod en renovering af de nedslidte togskinner på Østbanen. Det besluttede

Regionsrådet for Region Sjælland traf beslutningen på baggrund af to større undersøgelser af Østbanen - om renovering af de eksisterende spor og om mulighederne for en BRT-busløsning.
 
- Jeg er utrolig glad for, at et samlet regionsråd har sagt ja til at arbejde videre med en sporrenovering på Østbanen. Samtidig har vi forpligtet os til at kæmpe for at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg til at nå i mål med renoveringen til glæde for borgerne, siger Heino Knudsen

De to undersøgelser viser blandt andet, at anlæg af en BRT-løsning vil tage cirka seks år og koste op til 871 millioner kroner. En sporrenovering vil tage cirka to år og koste op til 510 millioner kroner.

Christiansborgstøtte er nødvendig
- Uanset hvilken løsning, vi havde valgt, havde vi behov for statslig medfinansiering. Det tilskud, vi får, dækker ikke udgifterne. Vi kan i Region Sjælland ikke finde de penge uden, at vi skal ud i et blodbad på den øvrige kollektive trafik i regionen. Vi ønsker på ingen måde, at det sker, siger Heino Knudsen.
 
Sporrenoveringen er den billigste løsning på kort sigt ifølge undersøgelserne, når man ser på anlægsomkostningerne, mens en BRT-løsning vil være op mod 40 millioner kroner billigere om året i drift sammenlignet med tog. En række udgifter for Region Sjælland er dog ikke regnet med i det regnestykke.
 
Det gælder blandt andet forventede ekstraudgifter til driften, ombygning af togværksted, afdrag på anlægslån og lignende. Udgifter som Region Sjælland vurderer til at være mellem 30 og 35 millioner kroner pr år.
 
- Renovering af togskinnerne på Østbanen er den rigtige løsning. Banen er nedslidt og vi kan ikke vente seks år på, at en BRT-løsning er klar. Økonomisk set er toget heller ikke nogen dårlig løsning på Østbanen, når vi regner alle udgifterne til BRT-løsningen med, siger Peter Jacobsen (DF), første næstformand i Regionsrådet og formand for udvalg for regional udvikling.
 
Anden næstformand i Regionsrådet, Jacob Jensen (V), er enig med resten af formandskabet.
 
- Vi kan være klar med nyrenoverede skinner til vores mange borgere i 2022, men det kræver støtte fra Christiansborg. Lokalbanerne er vores ansvar, og vi skal i udgangspunktet finde pengene. Men hvis vi sammenligner det her med en bil, så har vi fået penge fra staten til service og vedligeholdelse, men ikke til at købe en ny bil for. Der kommer altså en dag, hvor den skal skiftes, og det har vi brug for investeringer til, siger Jacob Jensen.


Interesserede kan læse mere om punktet fra regionsrådets dagsorden 24. juni her:

 BRT Jernbaner