NYHEDER 16. NOV 2020 KL. 10:00

KFT Transmission Samkørsel er en del af den nordjyske mobilitetspakke

Af: Mikael Hansen

Samkørsel er en del af den nordjyske mobilitetspakke
Knudepunkt i Nordjylland med det nye knudepunktsskilt (Foto: Nordjyllands Trafikselskab)

Nordjyllands Trafikselskab samarbejder med start-up firmaet NaboGO om at integrere samkørsel med det kollektive trafiktilbud


KTF Transmission er en serie af korte webinarer arrangeret af Kollektiv Trafik Forum som et digitalt tilbud i corona-tiden, hvor det ikke er muligt at mødes til fysiske seminarer og konferencer.
Vi omtaler her webinaret fra den 12. november, hvor direktør Thomas Øster, Nordjyllands Trafikselskab (NT), og partner Kasper Dam Mikkelsen fra NaboGO, fortalte om deres samarbejde om samkørsel i Nordjylland.

 

Nordjyllands Trafikselskab som mobilitetsformidler
Thomas Øster indledte med af afmystificere begrebet mobilitet:
-Det handler om, at det skal være ”let og enkelt at rejse sammen” – det er NT’s enkle forklaring til nordjyderne. Man kan rejse sammen på mange måder, det er vores pointe, at vi ikke vil sætte faste grænser om det at rejse sammen – det kan være alle former for transport.


NT har udmøntet sin mobilitetsstrategi i tre hovedpunkter:
• Et højfrekvent hovednet med bus og tog
• Tydelige, sikre og velindrettede knudepunkter, hvor man kan skifte transportmiddel
• En fleksibel tilbringertrafik, som i dag omfatter Flextur, Plustur og samkørsel, men som er åbent for andre muligheder


Samkørsel skal have en form for organisation for at være relevant som et tilbud, der kan integreres med kollektiv trafik. NT’s samarbejde med startup-firmaet NaboGO er det nyeste eksempel på et sådant tilbud.


-I dag køber NT i stor stil sæder i private firmaers busser – NT har som bekendt ingen busser selv. Hvad skulle der være i vejen for, at vi på sigt kan købe sæder i private personbiler? funderede Thomas Øster og fortsatte:
-Jeg er godt klar over, at der er mange gråzoner i dette spørgsmål i forhold til blandt andet taxierhvervet, men jeg opfordrer til at tage JA-hatten på og se på de mange muligheder, der faktisk eksisterer for samarbejde mellem privat og kollektiv trafik.


NT’s mobilitetsindeks har vist, at hele 30 procent af de nordjyske husstande ikke råder over en bil, og 20 procent af husstandene har to eller flere biler. Potentialet for mere samkørsel er til stede.

 

NaboGo – en effektiv app og samarbejde til mange sider
Samkørselsfirmaet NaboGo er stiftet af de to erfarne konsulenter Kasper Dam Mikkelsen og Anders Muusmann.

I webinaret præsenterede Kasper Dam Mikkelsen konceptet bag NaboGO:
-Udgangspunktet er at organisere noget, som folk altid har gjort, nemlig at hjælpe hinanden - i dette tilfælde i form af at køre sammen. Hjælpemidlet er en app, som dels er kontaktled og afregningsmodul mellem partnerne, dels forbindelsen til det kollektive trafiknet og til den kollektive trafiks parter.


NboGO’s app er desuden integreret med Rejseplanen, så den kan vise mulige korrespondancer med kollektiv trafik – både i tid og rum.


Kasper Dam Mikkelsen siger:
-For NaboGO er Nordjyllands Trafikselskab en ideel partner. Vores mål ligger meget tæt på hinanden. Og vi fokuserer meget på samarbejde med kommuner, regioner og trafikselskaber. Vi møder en meget stor velvilje hos blandt andet kommunerne. Mobilitet og transport i landdistrikterne er et problemområde, og vi bliver rigtig godt modtaget hos de kommunale landdistriktskoordinatorer. Vi samarbejder også med uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.


Kasper Dam Mikkelsen ser især en stor relevans for samkørsel og NaboGO’s koncept i landdistrikterne, hvor der i dag er få busafgange, men masser af personbiler.


-Vi kan skabe langt bedre forbindelser til et større antal byer fra et landområde ved hjælp af samkørsel, og forbindelserne opstår hurtigt ud fra et ganske beskedent volumen, forklarer han og fortsætter:
-Selvfølgelig bliver tilbuddet meget bedre med et større volumen, og det er det vi håber på at kunne afprøve for alvor i Nordjylland. I første omgang har vi gjort det gratis at bruge NaboGO for folk med et NT månedskort.


Kasper Dam Mikkelsen fortæller, at det at hjælpe hinanden i lokalsamfundet ser ud til at være et meget stærkt motiv hos dem, der bruger NaboGO’s app.

Thomas Øster afsluttede webinaret med et løfte om at bidrage til at skabe fokus på samkørsel på blandt andet de store offentlige arbejdspladser i Nordjylland.

 

 

Der var 43 deltagere KTF Transmissions webinar den 12. november – et flot resultat for et ret nyt initiativ.

Webinaret kan genses på www.crowdcast.io/kollektivtrafikforum - klik her


Se de kommende ugers tilbud om webinarer på kollektivtrafik.dkKTF Transmission Infrastruktur It og teknologi Mobilitet Trafikselskaber