NYHEDER 6. MAJ 2020 KL. 12:00

Debat om Østbanen: Skal der busser på banen?

Af: kollektivtrafik

Østbanens slidte skinner er igen blevet et varmt politiske emne. Transportministeriet har sat en undersøgelse af mulige BRT-busser på strækningen i gang - i stedet for tog. Og transportministeren vil ikke helt afvise busløsninger på andre lokaltogsstrækninger. Men giver det overhovedet mening?


Vi har fået lov til at bringe nedenstående artikel fra det seneste nummer af Jernbane Tidende - medlemsbladet for Dansk Jernbaneforbund.


Det er ikke rigtigt nogen nyhed: Østbanens skinner er slidte. Man har forsømt at vedligeholde dem. Det ved politikere og lokalbefolkningen. De moderne Linttog man købte for 10 år siden, er for tunge til banen (de har for højt et akseltryk). Man har derfor begrænset togenes vægt ved at indsætte store passager-barrierer i togene.

Banen slides dog stadig mere end den vedligeholdes. Og derfor har man siden december sat farten ned og begrænset antallet af afgange. Men det er slet ikke nok med nedsat fart og færre tog. Man vil ikke kunne køre tog på banen om få år, hvis ikke skinnerne bliver skiftet. Noget skal gøres. Og det skal helst være nu.

Flere politikere havde peget på forhandlingerne om en samlet plan for infrastrukturen - her skulle findes en løsning. Men de er udskudt og hvad gør man så?

Busser i stedet for tog?
Transportministeriet har fået en idé: Hvorfor ikke hive skinnerne op, asfaltere tracéet, bygge stationerne om, ændre alle overkørsler og sætte store busser ind på strækningerne. En såkaldt BRT-bus model.

Ministeriet lover samme komfort og samme transporttider som før fartnedsættelsen. Oveni skal busserne køre billigere og grønnere end toget. Transportministeriet drømmer endda om helt førerløse busser, der kan betjene lokalområdet bedre end i dag. Og transportministeriet vil ikke afvise, at BRT-busser kan være fremtiden på andre togsstrækninger.

Nu er der afsat tre millioner kroner til en undersøgelse af en BRT-busser på Østbanen. Halvdelen betaler ministeriet. Den anden halvdel betales af Region Sjælland. Ved siden af har Region Sjælland sat gang i en undersøgelse af renovering af de nuværende skinner.

Vi fortjener bedre
Dansk Jernbaneforbund er stærkt kritiske overfor forslaget om BRT-busser. Der findes intet sted i verden BRT-busser, der kan konkurrere med et tog som Østbanens. Derfor betyder BRT-busser enten en klar forringelse. Eller også skal vi opfinde noget helt nyt fra bunden: En helt ny type busser, som ikke før er set andre steder i verden.

Dansk Jernbaneforbund vil meget gerne advare mod den type skrivebordsprojekter: Erfaringerne fra tidligere skræmmer – økonomien løber meget nemt løbsk, mens projekterne hurtigt blive forsinket i flere år. Passagerne fortjener ganske enkelt bedre. Danmark fortjener bedre. Særligt når nu løsningen ligger lige for:

Glem busserne. Lad os få renoveret skinnerne. Lad os satse på den løsning, vi ved virker. I de kommende måneder skal iværksættes en stribe anlægsprojekter i kølvandet på corona-krisen. Nye skinner på Østbanen virker som den helt logiske investering.

10 udfordringer med BRT-busser på Østbanen
Man skal ikke tænke længe, før spørgsmålene om busser på Østbanen begynder at presse sig på. Her 10 udfordringer, som bør kunne få Transportministeriet på bedre tanker:

1. Ombygning af perroner
Der er 15 stationer/trinbræt på Østbanen i dag. De skal alle igennem en omfattende ombygning, før de kan sikre niveaufri adgang til en BRT-bus.

2. Tracé – bredde
Østbanens tracé er ikke bredt nok til busser. Derfor skal der eksproprieres hele vejen langs den 50 km lange bane. Broer skal også ombygges osv.

3. Sikringsanlæg
Der er tale om en helt ny type busanlæg, som vil kræve et helt nyt sikringsanlæg. Et anlæg der først skal udvikles, testes, godkendes osv.

4. Overkørsler
Det nye anlæg vil også kræve en helt ny type overkørselssikring. Igen et anlæg, der først skal udvikles, testes, godkendes osv.

5. Vendepladser
Der skal indrettes vendepladser ved endestationerne og knudepunktet Hårlev st.

6. Køge Station
Ved Køge station deler Østbanen baneterræn med toget fra Næstved. Her skal jernbane og busbane skilles fra hinanden. Det kræver plads og markante ombygninger midt i centrum af Køge.

7. Godstransport
Der har tidligere været godstransport på Østbanen. Regeringen vil gerne styrke den skinnebårne godstransport. BRT-busser trækker i den stik modsatte retning

8. Anlægsperioden
Skinnerne kan renoveres grad- og trinvist. En ny BRT-busbane vil betyde, at der i en længere periode slet ikke vil være trafikbetjening på banen. Det vil få mange pendlere til at vælge bil til – pendlere som bliver svære at få tilbage til det kollektive

9. Ny løsning for Lille Syd Køge-Roskilde.
Lokaltog har overtaget strækningen Køge-Roskilde. Idéen var, at toget fra Østbanen skulle føres hele vejen igennem til Roskilde via Køge. Der skal laves helt nye planer for strækningen, hvis toget erstattes af busser.

10. Busserne findes ikke
De busser man vil indsætte på strækningen, de findes slet findes: Intet sted i verden er der BRT-busser med samme gennemsnitsfart som toget og samme komfort. Faktisk er der intet i dag, der bare kommer lidt tæt på. Så oveni selve bus-tracéets mange udfordringer, skal der altså opfindes en helt ny type BRT-bus.

 

Det er planen, at der skal foreligge en udredning inden udgangen af maj, hvor de tekniske, økonomiske og organisatoriske forudsætninger for en BRT-løsning på Østbanen vil være beskrevet.

28. januar 2020 skrev vi her på kollektivtrafik.dk om undersøgelsen:

Undersøgelse ser på BRT-løsning Østbanen på Sjælland


Interesserede kan læse mere her:

Kommissorium - BRT på Østbanen

Forståelsespapir - BRT på Østbanen

 Debat Jernbaner