NYHEDER 2. JAN 2023 KL. 13:44

Stigende priser på energi får trafikselskab til at hæve billetpriserne

Af: kollektivtrafik

Prisstigningerne på dieselolie, gas og el betyder, at det bliver dyrere at tage bussen i Syd- og Sønderjylland. I gennemsnit stiger billetpriserne med 4,9 procent fra søndag 15. januar- På de korte ture er stigningen større, end på de længere, og priserne stiger mere på enkeltbilletter end på pendlerperioder


- Desværre er omkostningerne til at drive den kollektive transport steget markant i den seneste tid. Samtidigt har priserne været holdt i ro i flere år, og det gør det nødvendigt at lade dem stige nu, siger Lars Berg, der er administrerende direktør i Sydtrafik.

Trafikstyrelsen fastsætter hvert år et loft for, hvor meget priserne i offentlig transport må stige ud fra et særligt indeks, der afspejler omkostningsudviklingen i sektoren det forrige år. Det betyder, at priserne til bus og tog i den jyske del af Region Syddanmark pr. 15. januar 2023 reguleres, så priserne samlet set ligger indenfor takststigningsloftet på 4,9 procent.

Enkeltbilletter er dyrest
Den største stigning ses på enkeltbilletterne til de korteste rejser. Enkeltbilletterne stiger med to kroner uanset antallet af zoner, så den billigste enkeltbillet går fra 24 kroner til 26 kroner. For børn under 16 år er stigningen 1 krone, og en betalende voksen kan fortsat tage 2 børn under 12 år med gratis. Enkeltbilletterne kan købes i Sydtrafik's app eller hos chaufføren med kontanter.

Rejsekort stiger mindre
På Rejsekortet kan man nøjes med en stigning på 1,25 kroner ved en 2-zoners rejse, så prisen går fra 18,25 kroner til 19,50 kroner. Dermed er der stadig en del penge at spare ved at benytte rejsekortet frem for enkeltbilletter. Ligesom ved enkeltbilletterne er prisstigningerne mindre på de længere rejser.

Pensionisternes rejsekort stiger med samme procentsats, så en 2-zoners rejse går fra at koste 13,69 kroner til at koste 14,63 kroner. Hvis man rejser mellem klokken 11 og 13 eller efter klokken 18.00 på hverdage, så er der fortsat 20 procent rabat på alle rejsekort, og det samme gælder lørdag, søndag og helligdage.

Pendlerkort får de mindste takststigninger
Et pendlerkort til 2 zoner til en måned stiger fra 384 kroner til 390 kroner. Nogle pendlerkort med flere zoner får stigninger, der er lidt større, men rejser man mellem 8 og 11 zoner, vil man ikke opleve nogen stigning.

Pendlerkort til pensionister følger også den samme procentvise stigning, så det efter søndag 15. januar koster 273 kroner for et 2-zoners pendlerkort til 30 dages fri rejse - mod 268,80 kroner i dag.

 Billetter og takster Energi og miljø