NYHEDER 18. NOV 2022 KL. 01:00

Stigende priser påvirker trafikselskabs økonomi

Af: kollektivtrafik

De meget store prisstigninger i samfundet påvirker udgifterne til kollektiv transport væsentligt. Selvom kunderne i høj grad igen bruger bus og lokaltog på Sjælland efter corona-tiden fra marts 2020 til februar 2022, er trafikselskabet Movia's økonomi presset. Det viser forventningerne til Movia's regnskab for 2022


Movia har et økonomisk efterslæb fra tabte indtægter på over 150 millioner kroner i år. KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner har i aftaler med staten opnået, at staten kompenserer 70 procent af tabet - resten dækkes et langt stykke ad vejen ved effektiviseringer internt i Movia. Det betyder, at Movia ikke forventer at sende en corona-regningen videre til kommuner og regioner, når regnskabet for 2022 skal afsluttes.

Men de meget store prisstigninger presser Movia's økonomi væsentligt. I kontrakterne med operatørerne er det aftalt, at Movia dækker merudgifter til højere priser på eksempelvis diesel og elektricitet. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose for pris- og lønudvikling i 2022 vil det betyde 366 millioner kroner i prisstigninger for driften i år.

Movia har allerede bedt kommuner og regioner om at indbetale 149 millioner kroner ekstra pr. 1. oktober til bustrafikken, og det forventes, at kommuner og regioner kommer til at betale 98 millioner kroner ekstra i år for deres flextrafik.

For at dække hele prisstigningen på 366 millioner kroner forventer Movia at sende en ekstraregning til kommuner og regioner på 119 millioner kroner for hele 2022. Den endelige ekstraregning vil afhænge af prisudviklingen i årets sidste måneder.

Trods den pressede økonomi hæfter Movia's bestyrelsesformand Kirsten Jensen (S), der er borgmester i Hillerød, sig ved, at passagererne er godt på vej tilbage i bus og lokaltog.

- Movias økonomi er væsentligt påvirket af de to store samfundskriser. Vi glæder os dog over, at passagererne er godt på vej retur i busser og lokaltog og forventer, at vores passagerindtægter i slutningen af 2023 er tilbage på niveauet fra før corona, siger hun.

Kirsten Jensen understreger i den forbindelse, at den kollektive transport er en del af løsningen for et mere økonomisk, grønt og socialt bæredygtigt samfund.

- Kollektiv transport er en central del af kommunernes og regionernes velfærdsservice. Med de store prisstigninger er den blevet meget dyrere at levere. Nationalbanken forventer, at de høje priser fortsætter ind i 2023. For mange mennesker er kollektiv transport eneste transportmulighed. Derfor er det vigtigt at holde fast i et nødvendigt serviceniveau, så børn og unge kan komme i skole og til fritidsaktiviteter, og andre kan komme på arbejde eller besøg, understreger Movia's bestyrelsesformand.