NYHEDER 3. JUN 2020 KL. 09:53

Stor P-plads skal skabe forbindelse mellem letbane og motorvej

Af: kollektivtrafik

Stor P-plads skal skabe forbindelse mellem letbane og motorvej

Pendlere, besøgende i Odense samt ansatte og brugere af universitetet og det nye regionshospital skal kunne parkere tæt ved motorvejsafkørslen - og derefter stige på letbanen. Derfor bliver der anlagt et nyt, stort, parkeringsanlæg med fjernbusstoppesteder lige nord for letbanens kontrolcenter i Hjallese tæt på Motorvej E20, der løber syd om Odense


Odense Letbane har sat gang i anlægsarbejdet på stedet. Letbanestationen ’Parkering Odense Syd’, som det nye P-anlæg bliver bygget op omkring, er stort set færdig. Og der er ved at blive ryddet op i jordbunker og andet materiel fra byggeriet af kontrolcenteret på nabogrunden.
Arbejdet med at anlægge den store parkeringsplads bliver i den kommende tid tilpasset letbanens testkørsler, som også foregår i området.
 
Når anlægget står færdigt, vil der være indkørsel fra Munkebjergvej og Søndre Hospitalsvej.

Parkering Odense Syd vil bestå af 591 belagte pladser samt 200 pladser på grusbelagt areal.
Derudover vil der være holdepladser til fjernbusser, som fremover får station i Odense hér. Anlægget rummer også en ventesal samt toiletter, der ikke mindst er tiltænkt fjernbuspassagerer, som skifter til eller fra letbanen.
 
Odense Letbane lægger desuden tomrør ud, så området er forberedt til videoovervågning samt ladestandere til el-biler.

Efter planen skal parkeringsanlægget stå færdigt inden udgangen af 2020 - i god tid inden letbanens åbning. Det bliver dog først taget i brug, når letbanen også åbner.

Det er entreprenørfirmaet M.J. Eriksson, som også har anlagt nye veje, stier og fortove på hele letbanens sydlige strækning, der står for arbejdet.Letbaner/Metro