NYHEDER 21. SEP 2021 KL. 11:00

Togafgangen var 2. september med ankomst 7. oktober

Af: kollektivtrafik

I anledning af det europæiske år for jernbanetransport forlod eksprestoget "Connecting Europe Express Lisabon 2. september. Togvet har planmæssigt ankomst i Paris 7. oktober. Grunden til, at det tager fem uger at køre fra Lisabon til Paris er, at toget ikke kører den direkte vej, men standser i over 100 byer i en række europæiske lande - blandt andet i København, hvor det ankommer 1. oktober klokken 10 med afgang igen klokken 12


"Connecting Europe Express er et særtog indsat i forbindelse med det europæiske år for jernbanetransport 2021 og vil på sin tur stoppe i Ljubljana, og på denne måde markere et bånd mellem de portugisiske, slovenske og franske formandskaber for Rådet for Den Europæiske Union.


- Jernbanetransport har formet vores rige fælles historie. Men jernbanetransport er også Europas fremtid, vores vej frem mod modvirkning af klimaændringer og fremme af økonomisk genopretning efter pandemien, idet vi opbygger en CO2-neutral transportsektor. I de kommende uger vil "Connecting Europe Express-toget" blive en rullende konference, et rullende laboratorium og forum for offentlig debat om, hvordan man skal opfordre både passagerer og virksomheder til at anvende jernbanetransport som transportmiddel. Byd os hjertelig velkommen, når vi standser ved en togstation nær dig, siger Adina Vălean, der er EU-kommissær for transport.


På ruten er der planlagt forskellige arrangementer for at byde toget velkommen på togstationer over hele Europa. Jernbaneentusiaster kan følge debatter, der finder sted om bord samt konferencer om EU's infrastrukturpolitik og det transeuropæiske transportnets (TEN-T) rolle, hvilket vil blive streamet live via arrangementets websted fra Lissabon, Bukarest, Berlin og Bettembourg. "Connecting Europe Express" er resultatet af et samarbejde mellem EU-Kommissionen og Den Europæiske Jernbanesammenslutning (CER), europæiske jernbaneselskaber, infrastrukturforvaltere og mange andre partnere på EU-plan og lokalt plan.


- Connecting Europe Express-toget er et imponerende bevis på det europæiske år for jernbanetransportens succes samtidig med, at vores fælles udfordringer i fremtiden fremhæves. CER-medlemmerne har forpligtet sig til at gøre den grønne pagt til en succes. En stærk europæisk jernbanesektor er afgørende for at opnå EU's klimamål. Der er i øjeblikket for mange tekniske hindringer i grænseoverskridende jernbanetransport, og det er meget besværligt for tog at krydse de nationale grænser i Europa, siger det fra formanden for CER og administrerende direktør for Österreichische Bundesbahnen, Andreas Matthä.


- Vi skal fortsætte med at flytte gods fra vej til jernbane, stille effektive tjenester til rådighed for daglige pendlere og udvide international personbefordring med jernbane over lange afstande med dag- og nattjenester. Jeg er overbevist om, at "Connecting Europe Express"-toget vil udbrede kendskabet til disse udfordringer. Jeg vil gerne takke alle kollegaer og partnere, der har gjort dette projekt muligt, og ønske "Connecting Europe Express"-toget en god rejse, påpeger han videre.


Om Connecting Europe Express-toget:

  • Connecting Europe Express-toget er blevet til gennem en fælles indsats fra partnere fra den europæiske jernbanesektor og institutioner på europæisk, nationalt og lokalt plan
  • På grund af de forskellige sporvidder i Europa vil "Connecting Europe Express"-toget i virkeligheden bestå af tre tog - det iberiske tog, standardtoget og det baltiske tog - der vil mødes på ruten
  • Projektet vil pege på den manglende interoperabilitet mellem visse dele af det europæiske jernbanenet, men det skal også vise, at der eksisterer et godt samarbejde mellem jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere
  • Togets vognene er blevet stillet til rådighed af forskellige europæiske jernbanevirksomheder. En af vognene, som virksomheden MAV i Ungarn har stillet til rådighed, er vært for en mobil udstilling, der er organiseret af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA) og fællesforetagendet Shift2Rail. Her vil der blive præsenteret mange eksisterende teknologier og innovationer, der forbedrer jernbaneoplevelsen, og der vil blive vist, hvordan EU støtter infrastrukturprojekter. En konferencevogn er stillet til rådighed af SNCF i Frankrig), to standardpassagervogne kommer fra DB i Tyskland og SBB i Schweiz, en spisevogn kommer fra FS i Italien, mens en sovevogn kommer fra ÖBB i Østrig.
  • Det iberiske tog, der vil køre mellem Portugal og Spanien, er blevet stillet til rådighed af den spanske virksomhed Renfe, mens den litauiske virksomhed LTG har stillet det baltiske tog til rådighed

 Interesserede kan læse mere her:Tog og jernbaner