NYHEDER 19. JAN 2023 KL. 14:35

Omstilling til emission-neutral flextrafik: Trafikselskab afholdt stormøde for operatører i flextrafikken

Af: kollektivtrafik

Hos trafikselskabet Movia er busserne godt på vej mod en grønnere fremtid. I dag kører 25 procent af Movia's busser på el, og målet er 100 procent emissionsfri drift i 2030. En lignende målsætning gælder køretøjerne i flextrafikken, hvor Movia nu lægger op til, at alle nye personbiler i denne del af den kollektive transport fra 2025 skal være emissionsfrie, mens det senest i 2030 skal gælde alle personbiler i flextrafikken. Ved et stormøde 16. januar blev der sat fokus på, hvordan Movia i fællesskab med operatørerne får opsat de rammer, der skal til for at nå derhen


Movia har sammen med kommuner og regioner i Movia's område sat som mål, at flextrafikken betjenes af el-biler i 2030. Movia vil derfor stille krav om, at nye personbiler i flextrafikken fra 2025 skal være emissionsfrie - uden udledning af CO2 og lokal luftforurening - hvilket på nuværende tidspunkt bedst løses med elbiler. I 2030 skal alle personbiler i flextrafikken være emissionsfri. Op mod 80 operatører indenfor flextrafikken mødte mandag 16. januar 2023 op for at tage del i dialogen om at få fastlagt rammerne for den grønne omstilling - i første omgang med fokus på personbilerne, der kører ca. 40 procent af turene i Movia's flextrafik. 
 
På mødet redegjorde Movia's administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, for Movia's grønne ambitioner i flextrafikken. Med træk på erfaringer fra omstillingen til el-busser i Movia's område satte hun scenen for stormødet.

- Vi skal tale sammen om, at vi har et mål, men vi har jo også et operatørmarked, der skal kunne levere. Det er gået stærkt med omstillingen af busser på el, og det tror vi også, det kan i flextrafikken. Derfor sætter vi i gang nu. I skal også blive gode til at køre med el. Det bliver en del af konkurrencen i fremtiden, sagde Dorthe Nøhr Pedersen, der opfordrede til, at operatørerne hjælper Movia med input om deres tanker, erfaringer og udfordringer i forhold til den grønne omstilling.
 

Ladestruktur og grøn omstilling i flextrafikken
Herefter fulgte indlæg om den fremadrettede udvikling af ladestrukturen for lynladere i Danmark, de praktiske erfaringer i forhold til at skifte til el-biler fra flextrafikoperatører og kravspecifikationer på de nyeste eldrevne liftbiler. På scenen var Jeppe Hartmann, politisk chef i Drivkraft Danmark, Tommy Andersen fra firmaet Tommy D Andersen, Karina Højvang fra Bo's Taxi, Ali Zeb fra Ali Zeb Transport, Dan B. Pedersen, administrerende direktør i VBI Group og Rune Olsen, afdelingschef for Vikingbus.
 
Stormødet blev rundet af med en paneldebat ved ordstyrer Per Rystrøm fra Operate, hvor dagens pointer blev flittigt debatteret. I panelet var Tommy Andersen fra firmaet Tommy D Andersen;Trine Wollenberg, vicedirektør hos Dansk Persontransport; Jens Peter Langberg, flextrafikchef i Movia; Jeppe Hartmann, politisk chef i Drivkraft Danmark og Karina Højvang, kørselskoordinator fra Bo's Taxi.
 
Movia har videofilmet mødet, og alle input fra stormødet vil blive grebet og taget med videre i arbejdet for den grønne omstilling af flextrafikken. Movia agter senere at dele videoen på web-stedet moviatrafik.dk/flexvognmand.

Udover stormødet og dialogen med kolleger på kryds og tværs var der også ved stormødet 16. januar mulighed for at få sin nysgerrighed tilfredsstillet på en udstilling af de eldrevne biler, der vil kunne udgøre fremtidens flextrafik. Både personbiler og minibusser stod klar til inspektion og inspiration, og flere deltagere tog bestik af fremtidens køretøjer.
 
Omstillingen af flextrafik vil stille krav til operatørerne såvel som Movia for at lykkes med målsætningen om 100 procent eldrevne personbiler i flextrafikken i 2030.
 
 
Movia har undersøgt mulighederne for at omstille flextrafikken til elbiler, og på den baggrund besluttet at stille krav til, at nye personbiler fra 2025 skal være emissionsfri. For så vidt angår de minibusser, som anvendes i flextrafikken, vurderer Movia, at det er nødvendigt at afvente yderligere markedsmodning og erfaringer fra forsøg, inden der bliver stillet krav til omstilling af denne type biler.