NYHEDER 19. FEB 2024 KL. 12:41

Trafikselskab måler tilfredsheden

Af: kollektivtrafik

Burgere af flextur, plustur, flexbus, handicapkørsel og kommunalt visiteret kørsel under trafikselskabet Midttrafik bliver indbudt ti at deltage i kundetilfredshedsundersøgelse, som analysebureauet Wilke gennemfører på vegne af Midttrafik


Undersøgelsen gennemføres som telefoninterview. Det vil sige, at brugere af de fire kørselstyper i Region Midtjylland kan blive kontaktet telefonisk i tidsrummet mellem klokken 10.00 og 16.00 af medarbejdere hos analysebureauet Wilke.

Midttrafik vil med undersøgelsen gerne vil sikre en høj tilfredshed blandt sine kunder, og trafikselskabet peger på, at kundetilfredshedsundersøgelse giver kunderne mulighed for at gøre opmærksomme på, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne fungere bedre.


Hvis man bliver kontaktet telefonisk af Wilke, og man ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, så er man velkommen til at takke nej til at deltage.​

 



Kundetilfredshed